Aktuality

Dne 26. dubna 2017 byla vyhlášena pátá výzva Zprostředkujícího subjektu ITI ostravské aglomerace (ZS ITI) k předkládání žádostí o podporu. Jedná se o výzvu, která navazuje na 63. výzvu Řídicího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu a 8. výzvu Nositele ITI ostravské aglomerace.

Výzva č. 5 s názvem "Sociální podnikání" je pátou výzvou vyhlášenou z alokace Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Jedná se o průběžnou výzvu, ve které je k dispozci 24,4 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj a příslušná alokace ze státního rozpočtu. Uzávěrka pro příjem žádostí o podporu je 31. 10. 2017.

Texty všech vyhlášených výzev najdete v záložce "Aktuální výzvy ZS ITI".

Dne 19. dubna 2017 byla vyhlášena osmá výzva Nositele ITI ostravské aglomerace k předkládání projektových záměrů.

Výzva č. 8 s názvem "Sociální podnikání" (opatření 1.2.3 ITI) je zaměřena na infrastrukturu pro sociální podnikání (vznik a rozvoj sociáního podniku či rozšíření nebo vznik nových podnikatelských činností OSVČ) na území ostravské aglomerace. Jedná se o kolovou výzvu (s ukončením 22. 5. 2017), ve které je k dispozici celkem 24,4 mil. Kč (Evropský fond regionálního rozvoje) v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Texty všech vyhlášených výzev najdete v záložce "Aktuální výzvy nositele ITI".

Vyhlášení dalších výzev Nositele ITI ostravské aglomerace je plánováno v průběhu května 2017.

Nositel ITI ostravské aglomerace přistoupil po jednáních s Řídicím orgánem IROP na změnu výzvy č. 5 Vozidla MHD. Ve změně výzvy zvýšil alokaci ERDF ze 420 na 440 mil. Kč a snížil cílovou hodnotu počtu podpořených vozidel ze 71 na 52 vozidel.

Podmínky programu a výzvy ŘO IROP neumožňují, aby žadatel mohl indikátory výstupu naplnit zvýšeným podílem vlastního spolufinancování, musí být dodržena míra podpory 85 % CZV z EFRR. Do hodnoty indikátoru se nezapočítávají vozidla pro veřejnou dopravu, celá financovaná z nezpůsobilých výdajů projektu. Z tohoto důvodu bylo nutné změnit parametry vyhlášené výzvy nositele ITI.

Termín pro příjem projektových záměrů zůstal nezměněn - 10. 4. 2017.

Na základě změny výzvy Nositele č. 5 byla změněna rovněž výzva č. 2 ZS ITI na pořízení nových vozidel MHD. Došlo k navýšení alokace ERDF na 440 mil. Kč a státního rozpočtu na 25,8 mil. Kč.

Řídicí orgán OPVVV (Ministerstvo školství) dnes zveřejnil informaci, že z důvodu problémů v monitorovacím systému ISKP14+ se posunuje datum vyhlášení výzvy "Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI" ze dne 3. 4. 2017 na 2. polovinu května 2017. Z tohoto důvodu je nositel ITI ostravské aglomerace nucen adekvátně posunout vyhlášení výzvy nositele č. 5 "Dlouhodobá mezisektorová spolupráce" na předkládání projektových záměrů. Děkujeme za pochopení.

Ostrava.jpg

Aktuality

Tento web využívá k optimalizaci služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v prohlížení stránek s použitím cookies souhlasíte. Více informací zde