Aktuality

Dne 13. září 2017 byly vyhlášeny jedenáctá a dvanáctá výzva nositele ITI ostravské aglomerace k předkládání projektových záměrů.

Výzva č. 11 s názvem "Technologie pro ITI ostravské aglomerace" (opatření 2.1.2 ITI) je zaměřena na pořízení technologií pro malé a střední podniky na území ostravské aglomerace, jejichž ekonomická činnost (CZ-NACE) je v oddílech 20-30 nebo 32.5. Žadatel se zavazuje, že díky novým technologiím vytvoří nová pracovní místa (minimální počty nově vytvořených pracovních míst jsou odstupňovány podle velikosti podniku) a zvýší obrat firmy minimálně o 10 %. Jedná se o kolovou výzvu (s ukončením 12. 10. 2017), ve které je k dispozici 220 mil. Kč z ERDF v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Nejčastěji kladené otázky na výzvu č. 11 Technologie naleznete v oddíle O ITI - FAQ.

 

Druhou vyhlášeno Vyhlášena 11. a 12. výzva nositele ITI - na pořízení technologií pro MSP a na systémy pro řízení dopravyu výzvou nositele je výzva č. 12 "Telematika pro individuální automobilovou dopravu (IAD)", která je zaměřena na řízení dopravy ve městech a ovlivňování dopravních proudů na městské silniční síti. Výzva je směřována na vlastníky či správce dotčené infrastruktury a územně je vymezena na území měst nad 40 tisic obyvatel (Ostrava, Karviná, Havířov, Frýdek-Místek a Opava). Opět se jedná o kolovou výzvu (s ukončením 12. 10. 2017), ve které je k dispozici 217,506 mil. Kč z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava.

Texty všech vyhlášených výzev najdete v záložce "Aktuální výzvy nositele ITI".

Vyhlášení dalších výzev Nositele ITI ostravské aglomerace je plánováno předběžně na listopad 2017.

Ve čtvrtek 31. srpna 2017 odpoledne vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu - Řídicí orgán Operačního programu Podnikání, inovace, konkurenceschopnost (ŘO OPPIK) výzvu k předkládání žádostí o podporu do programu TECHNOLOGIE - ITI (Ostrava) - I. výzva.

Tato výzva ŘO tvoří základní rámec pro vyhlášení výzvy č. 11 nositele ITI (Statutární město Ostrava) k předkládání projektových záměrů. Výzva nositele ITI bude vyhlášena (pokud bude schválena radou města) dne 13. září 2017 a bude otevřena po dobu 20 pracovních dní.

Důležité upozornění: Pro úspěšné předložení žádosti o podporu do výzvy ŘO "TECHNOLOGIE - ITI (Ostrava) - I. výzva" je třeba nejprve předložit projektový záměr do výzvy nositele ITI a získat "Vyjádření Řídicího výboru ITI o souladu projektového záměru se Strategií ITI". Bez této přílohy žádosti o podporu nelze žádost finalizovat a úspěšně předložit!

 

Více o celém procesu výzvy ŘO a výzvy nositele ITI a jednoduchý test, zda jste vhodným příjemcem a máte vhodný projektový záměr pro financování, naleznete v oddíle Často kladených otázek (FAQ).

ZS ITI ostravské aglomerace oznamuje, že dne 16. srpna 2017 byla v návaznosti na revizi 50. výzvy IROP „Udržitelná doprava – Integrované projekty ITI“ provedena revize 2. výzvy ZS ITI ostravské aglomerace "Nízkoemisní a bezemisní vozidla - Městská hromadná doprava"

Předmětem této revize je změna textace v poli výzvy "věcná způsobilost", kdy došlo ke sjednocení odkazů na platnou verzi "Pravidel" v dalším poli výzvy. Tato úprava byla provedena v návaznosti na předchozí změnu ze dne 4. 8. 2017, týkající se upřesnění platnosti verze Obecných a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce ve vazbě na výzvu ŘO k datu vyhlášení výzvy ZS ITI.

Výčet změn je uveden na záčátku revidovaného dokumentu 2. výzvy ZS ITI ostravské aglomerace v Přehledu změn.

 

Ve dnech 21.-28. srpna 2017 proběhlo 7. jednání Řídicího výboru ITI, tentoktát korespondenčním způsobem. Členové Řídicího výboru vzali na vědomí novou verzi Interních postupů nositele ITI, doplněnou o postupy pro schvalování změn projektových záměrů. Dále projednali předložené změny projektových záměrů.

Zápis ze 7. jednání Řídicího výboru ITI ostravské aglomerace naleznete na záložce "O ITI - Řídící struktura".

ZS ITI ostravské aglomerace oznamuje, že dne 4. srpna 2017 byla v návaznosti na revizi 50. výzvy IROP „Udržitelná doprava – Integrované projekty ITI“ provedena revize 2. výzvy ZS ITI ostravské aglomerace "Nízkoemisní a bezemisní vozidla - Městská hromadná doprava"

Předmětem této revize je změna textace v části "věcná způsobilost", kdy došlo k upřesnění pro žadatele, která verze Obecných a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce ve vazbě na výzvu ŘO IROP je platná k datu vyhlášení výzvy ZS ITI.

Výčet změn je uveden na záčátku revidovaného dokumentu 2. výzvy ZS ITI ostravské aglomerace v Přehledu změn.

 
 
 

 

Ostrava.jpg

Aktuality

Tento web využívá k optimalizaci služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v prohlížení stránek s použitím cookies souhlasíte. Více informací zde