Ve čtvrtek 31. srpna 2017 odpoledne vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu - Řídicí orgán Operačního programu Podnikání, inovace, konkurenceschopnost (ŘO OPPIK) výzvu k předkládání žádostí o podporu do programu TECHNOLOGIE - ITI (Ostrava) - I. výzva.

Tato výzva ŘO tvoří základní rámec pro vyhlášení výzvy č. 11 nositele ITI (Statutární město Ostrava) k předkládání projektových záměrů. Výzva nositele ITI bude vyhlášena (pokud bude schválena radou města) dne 13. září 2017 a bude otevřena po dobu 20 pracovních dní.

Důležité upozornění: Pro úspěšné předložení žádosti o podporu do výzvy ŘO "TECHNOLOGIE - ITI (Ostrava) - I. výzva" je třeba nejprve předložit projektový záměr do výzvy nositele ITI a získat "Vyjádření Řídicího výboru ITI o souladu projektového záměru se Strategií ITI". Bez této přílohy žádosti o podporu nelze žádost finalizovat a úspěšně předložit!

 

Více o celém procesu výzvy ŘO a výzvy nositele ITI a jednoduchý test, zda jste vhodným příjemcem a máte vhodný projektový záměr pro financování, naleznete v oddíle Často kladených otázek (FAQ).

msk.jpg

Aktuality

Tento web využívá k optimalizaci služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v prohlížení stránek s použitím cookies souhlasíte. Více informací zde