Dne 13. září 2017 byly vyhlášeny jedenáctá a dvanáctá výzva nositele ITI ostravské aglomerace k předkládání projektových záměrů.

Výzva č. 11 s názvem "Technologie pro ITI ostravské aglomerace" (opatření 2.1.2 ITI) je zaměřena na pořízení technologií pro malé a střední podniky na území ostravské aglomerace, jejichž ekonomická činnost (CZ-NACE) je v oddílech 20-30 nebo 32.5. Žadatel se zavazuje, že díky novým technologiím vytvoří nová pracovní místa (minimální počty nově vytvořených pracovních míst jsou odstupňovány podle velikosti podniku) a zvýší obrat firmy minimálně o 10 %. Jedná se o kolovou výzvu (s ukončením 12. 10. 2017), ve které je k dispozici 220 mil. Kč z ERDF v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Nejčastěji kladené otázky na výzvu č. 11 Technologie naleznete v oddíle O ITI - FAQ.

 

Druhou vyhlášeno Vyhlášena 11. a 12. výzva nositele ITI - na pořízení technologií pro MSP a na systémy pro řízení dopravyu výzvou nositele je výzva č. 12 "Telematika pro individuální automobilovou dopravu (IAD)", která je zaměřena na řízení dopravy ve městech a ovlivňování dopravních proudů na městské silniční síti. Výzva je směřována na vlastníky či správce dotčené infrastruktury a územně je vymezena na území měst nad 40 tisic obyvatel (Ostrava, Karviná, Havířov, Frýdek-Místek a Opava). Opět se jedná o kolovou výzvu (s ukončením 12. 10. 2017), ve které je k dispozici 217,506 mil. Kč z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava.

Texty všech vyhlášených výzev najdete v záložce "Aktuální výzvy nositele ITI".

Vyhlášení dalších výzev Nositele ITI ostravské aglomerace je plánováno předběžně na listopad 2017.

msk.jpg

Aktuality

Tento web využívá k optimalizaci služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v prohlížení stránek s použitím cookies souhlasíte. Více informací zde