Nositel ITI a ZS ITI ostravské aglomerace oznamují, že dne 11. října 2017 byla z důvodu aktualizace Specifických pravidel pro žadatele a příjemce pro 42. výzvu IROP „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – Integrované projekty ITI“, které je možné aplikovat až pro nově vyhlášené výzvy integrovaných nástrojů, provedena revize Výzvy č. 3 Nositele ITI ostravské aglomerace "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy" a 1.  výzvy ZS ITI ostravské aglomerace "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy"

Předmětem této revize je zejména ukončení obou výzev k 8. 11. 2017 a upřesnění pro žadatele, která verze Obecných a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je ve vazbě na výzvu ŘO IROP platná pro tyto výzvy Nositele ITI a ZS ITI. Ve výzvě ZS ITI navíc došlo ke snížení alokace ze 748 mil. Kč na 10 mil. Kč.

Výčet změn je uveden na začátku revidovaných dokumentů Výzva č. 3 Nositele ITI ostravské aglomerace a 1. výzva ZS ITI ostravské aglomerace v Přehledu změn.

 

V návaznosti na výše uvedené změny byla zároveň vyhlášena 6. výzva ZS ITI ostravské aglomerace "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy", kde je alokována zbývající částka dosud nevyužita předloženými žádostmi o podporu, tj. 738 mil. Kč. Jedná se o průběžnou výzvu a ukončení příjmu žádostí o podporu je stanoveno na 29. 12. 2017, 14:00 hod.

 

Ostrava.jpg

Aktuality

Tento web využívá k optimalizaci služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v prohlížení stránek s použitím cookies souhlasíte. Více informací zde