Co znamená zkratka ITI - Integrovaná Teritoriální Investice?

  • Integrovaná - ITI spojuje investiční prostředky z více evropských zdrojů, a to jak pro infrastrukturní projekty, tak pro projekty určené k rozvoji lidských zdrojů
  • Teritoriální - ITI koncentruje tyto prostředky do projektů ve městech a jejich zázemí v území ostravské aglomerace
  • Investice - ITI umožňuje městům a kraji rozhodovat společně s ministerstvy o investicích do největších priorit podle dohodnutého finančního plánu

V České republice může tento nástroj využít sedm velkých metropolitních oblastí a aglomerací.

Integrovaná teritoriální investice je mechanismus, který umožňuje průřezově čerpat finanční prostředky z několika prioritních os jednoho nebo více operačních programů Evropských strukturálních a investičních fondů.

Čerpání finančních prostředků je podmíněno funkčním vymezením území a pro něj zpracovanou strategií ITI, která však musí současně naplňovat cíle, definované v daných operačních programech. S tím souvisí také vytvoření odpovídající řídící a implementační struktury pro realizaci investičního nástroje ITI.

Přehledně zpracované informace naleznete v letáku Integrované územní investice.

 

Co je to Strategie ITI?

Strategie ITI je rozvojová strategie pro území ostravské aglomerace, která umožňuje využití evropských investic v programovém období 2014-2020.

Městská aglomerace je chápána jako území s nejsilnějším potenciálem pro zvýšení ekonomického růstu a kvality života obyvatel v souladu s udržitelným rozvojem životního prostředí.

Ostravskou aglomerací se myslí území soustřeďující nejvýznamnější ekonomické a společenské funkce okolo pěti statutárních měst - Ostravy, Havířova, Karviné, Opavy a Frýdku-Místku.

Strategie ITI ke stažení.

 

Pomocí kterých operačních programů je Strategie ITI ostravské aglomerace realizována?

ITI ostravské aglomerace má rezervovanou alokaci ve vybraných specifických cílech šesti operačních programů ESIF (IROP, OPVVV, OPPIK, OPZ, OPD, OPŽP).

Operan programy 

 

Co je to investiční nástroj ITI?

Nástrojem ITI je realizována část Strategie ITI prostřednictvím implementačního mechanismu, nastaveného na národní úrovni (vyčleněná alokace ITI v daných specifických cílech operačního programu, specifické výzvy pro předkládání projektů a specificky nastavený způsob hodnocení a monitorování těchto projektů).

Nástroj ITI je definován finančním plánem a indikátory a jeho implementace je předmětem dohody mezi Nositelem ITI a příslušným řídícím orgánem operačního programu.

 

Na jakém území se ITI ostravské aglomerace realizuje?

Bližší informace naleznete v sekci "Seznam obcí".

 

OP.jpg

Aktuality

Tento web využívá k optimalizaci služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v prohlížení stránek s použitím cookies souhlasíte. Více informací zde