Strategický cíl ITI 2: Podpořit podnikání a vznik pracovních míst (PODNIKÁNÍ)

Vystrizek3

Specifický cíl ITI 2.1: Podpořit podnikavost obyvatel a rozvoj malých a středních podniků (OP VVV, OP Z, IROP, OP PIK)

ikony iti podnikavost mspOpatření ITI 2.1.1: Zvýšit podnikatelské kompetence obyvatel a zvýšit motivaci k podnikání
Opatření ITI 2.1.2: Zvýšit počet a podpořit růst malých a středních firem
 

Ekonomika v aglomeraci vyžaduje účinné impulsy do zvýšení ekonomické aktivity a produktivity obyvatel a do rozvoje místních firem. Úspěšné a fungující firmy vytvářejí produkty a služby uplatňující se na nových a rostoucích trzích, vytvářejí díky své aktivitě pracovní místa a generují inovace, posouvající kvalitu života a spokojenost koncových uživatelů díky svým produktům a službám.

 

Specifický cíl ITI 2.2: Zvýšit atraktivitu pro investice (OP PIK, IROP)

ikony iti atraktivita pro investiceOpatření ITI 2.2.1: Revitalizace a regenerace zanedbaných ploch a areálů a objektů kulturního dědictví za účelem využití pro zvýšení atraktivity měst a jejich zázemí a podporu nových investic
Opatření ITI 2.2.2: Rekonstrukce, modernizace, popř. výstavba silnic a budování obchvatů sídel na vybrané regionální silniční síti s cílem zvýšit konektivitu k síti TEN-T

Nové investice jsou jedním z nejvýznamnějších zdrojů nových pracovních míst. Aktivity strategie směřují do regenerace a revitalizace zanedbaných ploch a areálů na území aglomerace za účelem zvýšit atraktivitu ve vazbě na rozvoj investičních aktivit a tvorbu nových pracovních míst. Zvýšit dostupnost aglomerace na mezinárodní trhy prostřednictvím napojení silniční infrastruktury na síť TEN-T je jedním z klíčových faktorů konkurenceschopnosti regionu. Cílem je také podpořit kvalitní a celistvé územní plánování v aglomeraci podporující investiční aktivity v území.

 

Specifický cíl ITI 2.3: Realizovat aktivity na podporu strategie inteligentní specializace pro Moravskoslezský kraj (OP VVV, OP PIK)

ikony iti vyzkum vyvojOpatření ITI 2.3.1: Zvýšení intenzity transferu a komercializace výsledků výzkumné a vývojové činnosti

Cílem investic do aplikace výsledků výzkumu, vývoje a inovací je zvýšit inovační výkonnost a konkurenceschopnost místních podniků a univerzit a podpora vytváření pracovních míst v oborech s vyšší přidanou hodnotou. Spolupráce firem a znalostních institucí a podpora inovační výkonnosti vychází ze zaměření Regionální inovační strategie kraje, resp. Strategie inteligentní specializace Moravskoslezského kraje pro programové období 2014-2020.

FM.jpg

Aktuality

Tento web využívá k optimalizaci služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v prohlížení stránek s použitím cookies souhlasíte. Více informací zde