Strategický cíl ITI 1: Zvýšit zaměstnanost a uplatnitelnost obyvatel na trhu práce (PRÁCE)

Vystrizek2

Specifický cíl ITI 1.1: Zvýšit uplatnitelnost obyvatel na trhu práce (OP VVV, OP Z, OP PIK, IROP)

ikony iti uplatnitelnostOpatření ITI 1.1.1: Vytvoření podmínek pro kvalitní přípravu na zaměstnání v technických, řemeslných a přírodovědných oborech a rozvoj klíčových přenositelných kompetencí pro uplatnění na trhu práce
Opatření ITI 1.1.2: Zvýšení kvality vzdělávání a kompetencí budoucích i současných pedagogů
Opatření ITI 1.1.3: Aktvní řešení dopadů pokračující restrukturalizace tradičních průmyslových oborů

Zaměstnavatelé v ostravské aglomeraci hledají motivované a vzdělané zaměstnance, nejlépe se zkušenostmi, nabytými praxí ve firmách. Studenti, absolventi a mladí lidé předčasně opouštějící vzdělávací systém, ale i lidé měnící zaměstnání jsou významnou cílovými skupinami, na které je nutné zaměřit pozornost. Níže uváděná opatření a aktivity poskytují komplexní podporu pro naplnění cíle - od motivačních programů pro studenty přes odborné praxe a stáže až po rozvoj měkkých kompetencí.

 

Specifický cíl ITI 1.2: Zapojit znevýhodněné skupiny obyvatel na trh práce (OP Z, IROP, OP VVV)

ikony iti zapojeni znevyhodnenychOpatření ITI 1.2.1: Zvýšení zaměstnatelnosti dlouhodobě nezaměstnaných a sociálně vyloučených obyvatel
Opatření ITI 1.2.2: Zvýšení zaměstnatelnosti obyvatel se zdravotním znevýhodněním a osob pečujících o děti a jiné závislé osoby
Opatření ITI 1.2.3: Podpora sociálního podnikání

V ostravské aglomeraci je nadprůměrný počet lidí v ekonomicky aktivním věku, kteří jsou z různých důvodů vyloučeni z trhu práce, ať už se jedná o dlouhodobě nezaměstnané a sociálně vyloučené, nebo osoby se zdravotním znevýhodněním či osoby pečující o děti a jiné závislé osoby. S těmito cílovými skupinami je nutné specificky pracovat, aby se mohli vrátit na trh práce. 

 

Specifický cíl ITI 1.3: Zvýšit efektivitu řízení a vyhodnocování situace na trhu práce (OP Z)

ikony iti evaluace deskyOpatření ITI 1.3.1: Vznik a rozvoj nástrojů pro vyhodnocení a řízení situace na trhu práce

Pro správně řízenou politiku zaměstnanosti v regionu je nezbytné disponovat analýzami a prognózami stavu a vývoje na regionálním trhu práce, a zejména kompetencemi pro jejich správnou interpretaci a předávání a šíření těchto výstupů zainteresovaným regionálním subjektům a „policy makerům“.

 

KA.jpg

Aktuality

Tento web využívá k optimalizaci služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v prohlížení stránek s použitím cookies souhlasíte. Více informací zde