Harmonogram výzev Nositele ITI ostravské aglomerace na rok 2017 pro předkládání projektových záměrů

Řídicí výbor ITI na svém zasedání dne 11. 7. 2017 projednal Harmonogram výzev Nositele ITI ostravské aglomerace na rok 2017.

Na výzvy nositele ITI - v případě IROP - budou časově navazovat výzvy Zprostředkujícího subjektu ITI

operační program
specifický cíl OP

zaměření výzvy

vyhlášení výzvy nositele ITI

ukončení příjmu projektových záměrů alokace EU a státního rozpočtu (v mil. Kč)

Integrovaný regionální operační program
IROP 1.1

- rekonstrukce, modernizace vybraných úseků silnic II. a III. třídy

25. 1. 2017

výzva vyhlášena

20. 2. 2020
(průběžná výzva)

ERDF: 748 mil. Kč
SR: 44 mil. Kč
Integrovaný regionální operační program
IROP 1.2
- výstavba a modernizace přestupních terminálů a parkovací systémy listopad 2017 leden 2018 ERDF: 200 mil. Kč
SR: 11,8 mil. Kč
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
OPPIK 2.1
- Technologie konec srpna 2017 (závisí na vyhlášení výzvy ŘO OPPIK)
konec září 2017 (závisí na vyhlášení výzvy ŘO OPPIK)
ERDF: 220 mil. Kč
SR: 0 Kč
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
OPPIK 1.2
- Služby infrastruktury listopad 2017 leden 2018 ERDF: 150 mil. Kč
SR: 0 Kč
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
OPPIK 1.2
- Spolupráce - klastry listopad 2017 leden 2018 ERDF: 80 mil. Kč
SR: 0 Kč
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
OPPIK 2.4
- Školicí střediska listopad 2017 leden 2018 ERDF: 75 mil. Kč
SR: 0 Kč
Operační program Zaměstnanost
OPZ 1.1.1

- řešení dopadů restrukturalizace tradičních průmyslových oborů

listopad 2017

leden 2018

ESF: 85 mil. Kč
SR: 10 mil. Kč
Operační program Doprava
OPD 2.3

- telematika pro IAD

září 2017

říjen 2017

ERDF: 217,506 mil. Kč
SR: 0 Kč

 

V harmonogramu výzev Nositele ITI a ZS ITI může dojít ke změnám. Harmonogram průběžně aktualizujeme.

HAV.jpg

Aktuality

Tento web využívá k optimalizaci služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v prohlížení stránek s použitím cookies souhlasíte. Více informací zde