Předběžný harmonogram výzev ZS ITI ostravské aglomerace k předkládání žádostí o podporu

V současné době se plánují následující výzvy ZS ITI ostravské aglomerace k předkládání žádostí o podporu:

operační program

podporované aktivity

plánovaný datum vyhlášení výzvy

plánovaný datum zahájení příjmu žádostí o podporu plánovaný datum ukončení příjmu žádostí o podporu

Integrovaný regionální operační program IROP 1.1

- rekonstrukce, modernizace vybraných úseků silnic II. a III. třídy

1. 2. 2017

7. 2. 2017 31. 3. 2020

Integrovaný regionální operační program IROP 1.2

- pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel

8. 3. 2017

11. 4. 2017 22. 12. 2017
Integrovaný regionální operační program IROP 2.4 infrastruktura středních a vyšších odborných škol 15. 3. 2017 31. 5. 2017 27. 9. 2017
Integrovaný regionální operační program IROP 2.2 - sociální podnikání 26. 4. 2017 19. 7. 2017 31. 10. 2017

Integrovaný regionální operační program IROP 1.2

- výstavba a modernizace přestupních terminálů a parkovací systémy

listopad 2017

1. čtvrt. 2018 2. pol. 2018
Integrovaný regionální operační program IROP 2.4 - infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 1. pol. 2018 1. pol. 2018 2. pol. 2018

Integrovaný regionální operační program IROP 2.4

- infrastruktura základních škol

2018

2018 2018

Integrovaný regionální operační program IROP 2.4

- infrastruktura středních a vyšších odborných škol

2018

2018 2018

Integrovaný regionální operační program IROP 3.1

- rozvoj kulturního dědictví

2018

 2018 2018

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání OP VVV 1.2

výzva pro ITI je vyhlášena ze strany Řídicího orgánu OP VVV

- dlouhodobá mezisektorová spolupráce 11. 7. 2017 11. 7. 2017 15. 11. 2017

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
OP PIK 2.1

výzva pro ITI bude vyhlášena ze strany Řídicího orgánu 
OP PIK

- technologie

31. 8. 2017

7. 9. 2017  7. 9. 2018

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
OP PIK 1.2

výzva pro ITI bude vyhlášena ze strany Řídicího orgánu 
OP PIK

- služby infrastruktury listopad 2017 1. čtvrt. 2018 říjen 2018 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
OP PIK 1.2

výzva pro ITI bude vyhlášena ze strany Řídicího orgánu 
OP PIK

- spolupráce - klastry listopad 2017  1. čtvrt. 2018 říjen 2018 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
OP PIK 2.4

výzva pro ITI bude vyhlášena ze strany Řídicího orgánu 
OP PIK

- školicí střediska listopad 2017  1. čtvrt. 2018 říjen 2018 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
OP PIK 1.1

výzva pro ITI bude vyhlášena ze strany Řídicího orgánu 
OP PIK

- aplikace 2018 2018 2018

 

V harmonogramu výzev ZS ITI může dojít ke změnám. Harmonogram průběžně aktualizujeme.

Ostrava.jpg

Aktuality

Tento web využívá k optimalizaci služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v prohlížení stránek s použitím cookies souhlasíte. Více informací zde