Předběžný harmonogram výzev ZS ITI ostravské aglomerace k předkládání žádostí o podporu

V současné době se plánují následující výzvy ZS ITI ostravské aglomerace k předkládání žádostí o podporu:

operační program

podporované aktivity

plánovaný datum vyhlášení výzvy

plánovaný datum zahájení příjmu žádostí o podporu plánovaný datum ukončení příjmu žádostí o podporu

Integrovaný regionální operační program IROP 1.1

- rekonstrukce, modernizace vybraných úseků silnic II. a III. třídy

1. 2. 2017

7. 2. 2017 31. 3. 2020

Integrovaný regionální operační program IROP 1.2

- pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel

8. 3. 2017

11. 4. 2017 22. 12. 2017

Integrovaný regionální operační program IROP 2.4

- infrastruktura základních škol

15. 3. 2017

31. 5. 2017

31. 8. 2017

Integrovaný regionální operační program IROP 2.4 infrastruktura středních a vyšších odborných škol 15. 3. 2017 31. 5. 2017 27. 9. 2017
Integrovaný regionální operační program IROP 2.2 - sociální podnikání 26. 4. 2017 19. 7. 2017 31. 10. 2017
Integrovaný regionální operační program IROP 2.4 - infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání září 2017 prosinec 2017 únor 2018

Integrovaný regionální operační program IROP 1.2

- výstavba a modernizace přestupních terminálů a parkovací systémy

4. čtvrt. 2017

 4. čtvrt. 2017  1. pol. 2018

Integrovaný regionální operační program IROP 3.1

- rozvoj kulturního dědictví

2018

 2018  2018

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání OPVVV 1.2

výzva pro ITI je vyhlášena ze strany Řídicího orgánu OPVVV

- předaplikační výzkum

10. 2. 2017

10. 2. 2017

20. 6. 2017

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání OPVVV 1.2

výzva pro ITI je vyhlášena ze strany Řídicího orgánu OPVVV

- dlouhodobá mezisektorová spolupráce 11. 7. 2017 11. 7. 2017 15. 11. 2017

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OPPIK 2.1

výzva pro ITI bude vyhlášena ze strany Řídicího orgánu OPPIK

- technologie

srpen 2017

2. pol. 2017  červenec 2018

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OPPIK 1.2

výzva pro ITI bude vyhlášena ze strany Řídicího orgánu OPPIK

- služby infrastruktury srpen 2017 2. pol. 2017 červenec 2018 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OPPIK 1.2

výzva pro ITI bude vyhlášena ze strany Řídicího orgánu OPPIK

- spolupráce - klastry srpen 2017  2. pol. 2017 červenec 2018 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OPPIK 2.4

výzva pro ITI bude vyhlášena ze strany Řídicího orgánu OPPIK

- školicí střediska srpen 2017  2. pol. 2017 červenec 2018 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OPPIK 1.1

výzva pro ITI bude vyhlášena ze strany Řídicího orgánu OPPIK

- aplikace 2018 2018 2018

 

V harmonogramu výzev ZS ITI může dojít ke změnám. Harmonogram průběžně aktualizujeme.

HAV.jpg

Aktuality

Tento web využívá k optimalizaci služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v prohlížení stránek s použitím cookies souhlasíte. Více informací zde