Statutární město Ostrava je Nositelem ITI ostravské aglomerace a působí rovněž jako orgán zajišťující výkon zprostředkujícího subjektu ITI (dále jen ZS ITI) pro vybrané operační programy (IROP, OPVVV a OPPIK), a to na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené s řídicím orgánem daného operačního programu.

Statutární město Ostrava zabezpečuje funkci ZS ITI v přenesené působnosti prostřednictvím Magistrátu města Ostravy (dále jen MMO), odboru vnitřních věcí MMO, oddělení Zprostředkující subjekt ITI.

 

Hlavní činnosti ZS ITI:

- zajišťuje kontakt se žadateli o podporu a příjemci podpory a poskytuje jim informace vztahující se k realizaci integrované strategie rozvoje území,

- navrhuje soubor kritérií pro výběr projektů, včetně ověřování souladu integrovaných projektů s integrovanou strategií rozvoje území, které předloží ke schválení příslušnému řídicímu orgánu,

- vypisuje výzvy pro předkládání integrovaných projektů v souladu s řídicí dokumentací,

- provádí kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí žádostí o podporu integrovaných projektů,

- provádí věcné hodnocení žádostí o podporu integrovaných projektů, bude-li pro výzvu stanoveno,

- vyjadřuje se k podstatným změnám v integrovaných projektech.

 

Řízení Strategie ITI ostravské aglomerace je zajištěno v rámci odboru strategického rozvoje MMO, který je organizačně zařazen do působnosti primátora města, zatímco ZS ITI je zařazen v rámci odboru vnitřních věcí MMO v působnosti tajemníka úřadu. Je tak zajištěna oddělenost obou působností v rámci statutárního města Ostravy.

HAV.jpg

Aktuality

Tento web využívá k optimalizaci služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v prohlížení stránek s použitím cookies souhlasíte. Více informací zde