Přeskočit na obsah

Avízo výzvy nositele ITI !!!

Čas příprav se nachýlil a my bychom Vám rádi avizovali vyhlášení Výzvy nositele ITI k předkládání záměrů na strategické projekty do programových rámců Integrované územní strategie Ostravské metropolitní oblasti 2021-2027. Výzvy budou vyhlášeny v pondělí 13. 6. 2022 a najdete je na našich webových stránkách v záložce ITI 2021+. Způsob podání projektových záměrů bude podrobně popsán ve výzvách.