Přeskočit na obsah

Proces vydání „nového“ (aktualizace) nebo „změny“ Vyjádření ŘV

Vydání nového (aktualizace) Vyjádření ŘV o souladu (povinná příloha žádosti o podporu v ISKP21+) je vyžadováno zpravidla hodnotícím manažerem předložené žádosti a týká se projektů, které nejsou ve stavu PP30 Projekt s právním aktem.

Postup:

 1. Zašlete „Žádost o vydání aktualizovaného vyjádření ŘV“ nositeli Strategie. Formát žádosti PDF, opatřený elektronickým podpisem statutárního zástupce. Pozn.: V případě, že žádost podepisuje pověřená osoba, je nutné přiložit do mailu i pověření. Podepsanou žádost je nutné zaslat na email: nositel.iti@ostrava.cz. (Žádost nemá předepsaný formát, nicméně je nutné identifikovat projekt – název projektu, evidenční číslo nositele začínající ITIOMO…, případně reg. č. ISKP projektu. Dále je nutné specifikovat předmět žádosti a nezapomeňte uvést původní hodnoty a nově požadované.)
 2. Upravte formulář.fo EvAgendu (monitorovací systém nositele Strategie) dle skutečného/nově požadovaného stavu a elektronickým podpisem odešletedo monitorovacího systému.
 3. Vyjádření ŘV Vám vydá:
  • manažer Strategie (snížení požadované částky CZV, podpory EU; zvýšení indikátoru; přidání indikátoru; formální úprava formuláře EvAgend bez změny vyjádření; posun realizace projektu bez dopadu na plnění finančního plánu nositele Strategie (např. původní ukončení realizace projektu 07/2024, nové ukončení realizace 06/2025).
  • Řídicí výbor Strategie (snížení indikátorů; posun realizace projektu s dopadem do finančního plánu nositele Strategie (např. původní ukončení realizace projektu 12/2024, nové ukončení realizace projektu 07/2025).

Vydání změny Vyjádření ŘV se týká projektů ve stavu PP30 Projekt s právním aktem a následném. Je zpravidla vyvolán změnou v realizaci projektu. Může se jednat o úpravu požadované podpory EU, úpravou indikátorů a změnou v termínech realizace projektu nebo změnou finančního plánu v letech.

Postup:

 1. Zašlete „Žádost o vydání změny vyjádření ŘV“ nositeli Strategie. Formát žádosti PDF, opatřený elektronickým podpisem statutárního zástupce. Pozn.: V případě, že žádost podepisuje pověřená osoba, je nutné přiložit do mailu i pověření. Podepsanou žádost je nutné zaslat na email: nositel.iti@ostrava.cz. (Žádost nemá předepsaný formát, nicméně je nutné identifikovat projekt – název projektu, evidenční číslo nositele začínající ITIOMO…, případně reg. č. ISKP projektu. Dále je nutné specifikovat předmět žádosti a nezapomeňte uvést původní hodnoty a nově požadované.)
 2. Vyjádření RV ke změně Vám vydá:
  • manažer Strategie (snížení požadované částky CZV, podpory EU; zvýšení indikátoru; přidání indikátoru; formální úprava formuláře EvAgend bez změny vyjádření; posun realizace projektu bez dopadu na plnění finančního plánu nositele Strategie (např. původní ukončení realizace projektu 07/2024, nové ukončení realizace 06/2025; změna finančního plánu v jednotlivých letech).
  • Řídicí výbor Strategie (snížení indikátorů; posun realizace projektu s dopadem do finančního plánu nositele Strategie (např. původní ukončení realizace projektu 12/2024, nové ukončení realizace projektu 07/2025; změna finančního plánu v jednotlivých letech).