Přeskočit na obsah

Řídicí struktura

Řídicí výbor SOMO

Řídící výbor Strategie Ostravské metropolitní oblasti stojí v čele hierarchie. Jeho hlavním úkolem je dohlížet nad průběhem naplňování strategie. Je ustanoven na základě principu partnerství, to znamená, že jeho členy jsou zástupci veřejné, soukromé i akademické sféry působící v daném území. Řídící výbor SOMO projednává záměry a vydává stanovisko o jejich souladu se strategií.

Seznam členů Řídícího výboru a zápisy z jednání naleznete v sekci Dokumenty.

Poradní skupiny SOMO

Poradní skupiny Strategie Ostravské metropolitní vykonávají svou činnost pro Řídící výbor. Jejich hlavním úkolem je příprava a koordinace záměrů a jejich posouzení ve vztahu ke strategii. Každou poradní skupinu vede tematický koordinátor, který disponuje odbornými znalostmi v dané problematice. Skupiny pak doplňují odborníci na jednotlivé oblasti, případně žadatelé.

Pro ITI ostravské aglomerace byly vytvořeny následující poradní skupiny:

  • Podnikavější a inovativnější region
  • Vzdělanější a zaměstnanější region
  • Čistější a zelenější region
  • Zdravější a soudržnější region
  • Propojenější a chytřejší region
  • Atraktivnější a kulturnější region

Manažer SOMO

Manažer Strategie Ostravské metropolitní oblasti je koordinátorem celého procesu. Je zodpovědný za každodenní řízení a realizaci strategie a aktivně se podílí na tvorbě a přípravě projektů. Zároveň je také primární kontaktní osobou – komunikuje s řídícími orgány, žadateli a veřejností.

Oddělení manažera ITI ostravské metropolitní oblasti je ustanoveno v rámci odboru strategického rozvoje Magistrátu města Ostravy.