Přeskočit na obsah

Řídicí struktura 2021-2027

Řídicí výbor Strategie Ostravské metropolitní oblasti (SOMO)

Řídicí výbor Strategie Ostravské metropolitní oblasti stojí v čele hierarchie. Jeho hlavním úkolem je dohlížet nad průběhem naplňování strategie. Je ustanoven na základě principu partnerství, to znamená, že jeho členy jsou zástupci veřejné, soukromé i akademické sféry působící v daném území. Řídicí výbor SOMO schvaluje Strategii a její případné změny, dále vydává stanovisko o souladu strategických projektů se strategií.

Seznam členů Řídicího výboru a zápisy z jednání naleznete v sekci Dokumenty.

Statut Řídicího výboru SOMO

Jednací řád SOMO

Poradní skupiny SOMO

Poradní skupiny Strategie Ostravské metropolitní vykonávají svou činnost pro Řídicí výbor. Jejich hlavním úkolem je příprava a koordinace záměrů a jejich posouzení ve vztahu ke strategii. Každou poradní skupinu vede tematický koordinátor, který disponuje odbornými znalostmi v dané problematice. Skupiny pak doplňují odborníci na jednotlivé oblasti, případně žadatelé.

Pro ITI ostravské aglomerace byly vytvořeny následující poradní skupiny:

  • Podnikavější a inovativnější region
  • Vzdělanější a zaměstnanější region
  • Čistější a zelenější region
  • Zdravější a soudržnější region
  • Propojenější a chytřejší region
  • Atraktivnější a kulturnější region

Seznam členů Poradních skupin

Statut poradních skupin SOMO

Jednací řád poradních skupin SOMO

Manažer SOMO

Manažer Strategie Ostravské metropolitní oblasti je koordinátorem celého procesu. Je zodpovědný za každodenní řízení a realizaci strategie a aktivně se podílí na tvorbě a přípravě projektů. Zároveň je také primární kontaktní osobou – komunikuje s řídícími orgány, žadateli a veřejností.

Oddělení manažera ITI ostravské metropolitní oblasti je ustanoveno v rámci odboru strategického rozvoje Magistrátu města Ostravy.