Přeskočit na obsah

Aktuality

Výzva č. 29 Služby infrastruktury II

Dnes byla vyhlášena druhá výzva na sběr strategických projektů do programového rámce OP TAK. Vyplněné formuláře můžete zasílat do 27.9.2023 do 12:00 h.

Prvních 58 strategických projektů obdrželo Vyjádření ŘV a mohou předložit žádosti o podporu

Řídicí výbor Strategie metropolitní oblasti na svém zasedání 29. června 2023 projednal 58 aktualizovaných projektových záměrů a vydal ke každému projektu „Vyjádření o souladu s integrovanou strategií“. Toto vyjádření je povinnou přílohou žádosti o podporu a má platnost tři měsíce. Do té doby musejí předkladatelé vložit své projekty do monitorovacího systému ISKP21+ a ucházet se […]

První strategické projekty jsou v červnu 2023 vyzývány k aktualizaci svých záměrů

Od začátku června 2023 jsou žadatelé nejvíce připravených strategických projektů emailem vyzýváni ze strany týmu manažera ITI k aktualizaci svých záměrů na strategické projekty. Na nejbližším zasedání Řídicího výboru pak získají Vyjádření o souladu s integrovanou strategií, kterou použijí jako přílohu žádosti o podporu ve výzvách ŘO na strategické (integrované) projekty. Na základě úspěšného neoficiálního […]

Schválen třetí Programový rámec Strategie Ostravské metropolitní oblasti – OP JAK

Řídicí orgán OP Jan Amose Komenský schválil Programový rámec OP JAK Strategie Ostravské metropolitní oblasti 2021-2027. Po programovém rámci OPD a IROP jde o schválení třetího z pěti programových rámců, které se v Ostravské metropolitní oblasti připravují. Zelenou tak dostala příprava sedmi projektů dlouhodobé mezisektorové spolupráce univerzit a firem v objemu 640 mil. Kč v oblasti nové energetiky a […]

Schválen Programový rámec IROP Strategie Ostravské metropolitní oblasti 2021-2027

Řídicí orgán IROP schválil Programový rámec IROP Strategie Ostravské metropolitní oblasti 2021-2027, jehož součástí je i seznam vybraných 184 strategických projektů v celkem patnácti opatřeních s podporou z evropských fondů ve výši 4,28 mld. Kč. Je tak naplněn další mezník pro realizaci nástroje ITI v Ostravské metropolitní oblasti v programovém období 2021-2027. Programový rámec (PR) […]