Přeskočit na obsah

Aktuality

Ukončení příjmu projektových záměrů

Dne 16.9.2021 byl ukončen příjem projektových záměrů do výzvy Nositele ITI č. 46 Sociální podnikání II. Ke třetímu (závěrečnému termínu) byly přijaty 2 projektové záměry s požadovanou dotací EU 2,5 mil. Kč. Podrobnější informace naleznete zde

Výzva Nositele ITI č. 46 Sociální podnikání II – průběžné výsledky

Řídicí výbor ITI ostravské aglomerace na svém korespondenčním jednání, které se uskutečnila ve dnech 13. 7. – 20. 7. 2021 přijal usnesení o Souladu se Strategií ITI ostravské aglomerace pro 1 projektový záměr ve výši požadavku na podporu ERDF 553 350 Kč. Předkladatelé mají nyní 40 dnů od vydání Vyjádření ŘV ITI o souladu k […]

Ukončen příjem PZ do výzvy Nositele ITI č. 48 – Kulturní infrastruktura II

Dne 22. 6. 2021 byl ukončen příjem projektových záměrů do výzvy Nositele ITI č. 48 Kulturní infrastruktura. Bylo přijato celkem 5 projektových záměrů s celkovým požadavkem ve výši necelých 87 mil. Kč ze zdrojů Evropské unie. Alokace výzvy byla 71 mil. Kč EU.

Změna výzvy č. 21 ZS ITI Střední a vyšší odborné školy III – posunutí termínu ukončení příjmu žádostí o podporu

Dne 20. 5. 2021 byl u 21. výzvy Zprostředkujícího subjektu ITI ostravské aglomerace (Střední a vyšší odborné školy III) posunut termín ukončení příjmu žádostí o podporu. Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ je posunut z 21. 5. 2021, 14:00 h na 31. 12. 2021, 14:00 h. Výzvu ZS ITI č. 21 […]

Ukončen příjem PZ v druhém průběžném termínu do výzvy Nositele ITI č. 46 – Sociální podnikání II

K druhému průběžnému termínu 13. 5. 2021 výzvy Sociální podnikání II  bylo přijato 7 projektových záměrů s požadovanou dotací cca 16 mil. Kč. Podrobnější přehled najdete na tomto odkazu.