Přeskočit na obsah

Aktuality

Termíny Řídicího výboru Strategie

Pro předkladatelé záměrů, kteří plánují předložení žádosti do ISKP do konce srpna 2023 přinášíme plánovaná data jednání ŘV. 29.5.2023 22.6.2023 19.7.2023 23.8.2023 K plánování a komunikaci s manažerem Strategie využijte a vyplňte dotazník – https://forms.gle/1FVjpvj8g5aarG7o7. Po vyplnění dotazníku budete kontaktováni.

Řídicí výbor Strategie OMO 2021-2027 schválil Programový rámec OP JAK

Řídicí výbor Strategie Ostravské metropolitní oblasti (OMO) 2021-2027 na svém zasedání 23. března 2023 schválil Programový rámec OP JAK, v kterém je 6 projektů zaměřených na dlouhodobou mezisektorovou spolupráci. Nyní je na řadě zastupitelstvo města Ostravy, kterému – coby Nositeli Strategie OMO – bude předložen Programový rámec OP JAK. Následně bude Programový rámec OP JAK […]

Vydávání Vyjádření ŘV SOMO – dotazník

Pro strategické projekty obsažené v programových rámcích Integrované územní strategie Ostravské metropolitní oblasti, které jsou nebo budou připravené pro podání žádosti do ISKP21+ vyplňte krátký dotazník. Odkaz pro vyplnění: https://forms.gle/1FVjpvj8g5aarG7o7

Nositel Strategie Ostravské MO schválil Programový rámec IROP

Zastupitelstvo města Ostravy coby Nositele Strategie Ostravské metropolitní oblasti (OMO) 2021-2027 na svém zasedání 23. února 2023 schválil Programový rámec IROP, jehož součástí je i seznam 184 strategických projektů v celkem patnácti opatřeních. Nyní je dokument neformálně konzultován s řídicím orgánem a následně bude formálně předložen do výzvy MMR na předkládání strategií (programových rámců) a […]

Řídicí výbor Strategie OMO 2021-2027 schválil Programový rámec IROP

Řídicí výbor Strategie Ostravské metropolitní oblasti (OMO) 2021-2027 na svém zasedání 1. února 2023 schválil Programový rámec IROP, jehož součástí je i seznam 184 strategických projektů v celkem patnácti opatřeních. Nyní je na řadě zastupitelstvo města Ostravy, kterému – coby Nositeli Strategie OMO – bude předložen Programový rámec IROP ke schválení na zasedání 22. února […]