Přeskočit na obsah

Aktuality

Vyhlášena výzva č. 19 ZS ITI na modernizaci silnic II. a III. třídy

Dne 20. května 2020 byla vyhlášena 19. výzva Zprostředkujícího subjektu ITI ostravské aglomerace (ZS ITI) k předkládání žádostí o podporu. Výzva je zaměřena na modernizaci silnic II. a III. třídy a je vyhlášena z alokace Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Jedná se o výzvu, která navazuje na 42. výzvu Řídicího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu a 40. výzvu Nositele ITI […]

Vyhlášena výzva ŘO OPPIK na Služby infrastruktury

Dne 5. 5. 2020 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (Řídicí orgán OPPIK) II. výzvu ŘO na předkládání žádostí o podporu v programu Služby infrastruktury pro ITI ostravské aglomerace. V této výzvě je k dispozici 224 882 750 Kč a jedná se o průběžnou výzvu. Uzávěrka pro příjem žádostí o podporu je 2. 3. 2021, ve 14:59:59 hod. Podmínkou […]

Vyhlášeny výzvy č. 40 a č. 41 Nositele ITI na modernizaci silnic a služby infrastruktury

Dne 20. května 2020 byly vyhlášeny dvě výzvy k předkládání projektových záměrů: výzva č. 40 Nositele ITI je zaměřena na modernizaci a rekonstrukci silnic 2. a 3. třídy, výzva je vyhlášena v Integrovaném reigonálním operačním programu ve výši 70,42 mil. Kč (Evropský fond regionálního rozvoje), zahájení příjmu projektů je 21.5.2020, uzávěrka pro příjem projektových záměrů je […]

Vyhlášena výzva č. 16 ZS ITI k předkládání žádostí o podporu – Kulturní infrastruktura

Tato výzva navazuje na výzvu č. 31 Nositele ITI k předkládání projektových záměrů a na 48. výzvu Řídicího orgánu IROP 

Informace ŘO k projektům postiženým situací s COVID

Vážení žadatelé a příjemci, řídicí orgány operačních programů reagují na současnou situaci, týkající se různých problémů a těžkostí žadatelů a příjemců, plynoucí z mimořádné situace v souvislosti s epidemií COVID. Pokud byla realizace Vašeho projektu nějak ohrožena současnou situací a potřebujete vyvolat změnu projektu nebo se dotázat na další postup, doporučujeme Vám kontaktovat Vašeho příslušného […]