Přeskočit na obsah

Aktuality

Změna výzvy ZS ITI – Prodloužení příjmů žádostí

9. 12. 2021 byl prodloužen příjem žádostí do systému MS2014+ u výzvy č. 24 ZS ITI Kulturní infrastruktura II. Výzvu naleznete zde (pro zobrazení rozklikněte aktualitu)

Změna výzvy ZS ITI – Střední a vyšší odborné školy III

27. 10. 2021 byla navýšena alokace ERDF u výzvy č. 21 ZS ITI určené pro Střední a vyšší odborné školy. Výzvu naleznete zde (pro zobrazení rozklikněte aktualitu)

Ukončení příjmu projektových záměrů

Dne 16.9.2021 byl ukončen příjem projektových záměrů do výzvy Nositele ITI č. 46 Sociální podnikání II. Ke třetímu (závěrečnému termínu) byly přijaty 2 projektové záměry s požadovanou dotací EU 2,5 mil. Kč. Podrobnější informace naleznete zde

Výzva Nositele ITI č. 46 Sociální podnikání II – průběžné výsledky

Řídicí výbor ITI ostravské aglomerace na svém korespondenčním jednání, které se uskutečnila ve dnech 13. 7. – 20. 7. 2021 přijal usnesení o Souladu se Strategií ITI ostravské aglomerace pro 1 projektový záměr ve výši požadavku na podporu ERDF 553 350 Kč. Předkladatelé mají nyní 40 dnů od vydání Vyjádření ŘV ITI o souladu k […]

Ukončen příjem PZ do výzvy Nositele ITI č. 48 – Kulturní infrastruktura II

Dne 22. 6. 2021 byl ukončen příjem projektových záměrů do výzvy Nositele ITI č. 48 Kulturní infrastruktura. Bylo přijato celkem 5 projektových záměrů s celkovým požadavkem ve výši necelých 87 mil. Kč ze zdrojů Evropské unie. Alokace výzvy byla 71 mil. Kč EU.