Přeskočit na obsah

Aktuality

Vyhlášeny dvě výzvy Nositele (ITI) Strategie Ostravské metropolitní oblasti 2021-27

16. října byly zveřejněny dvě výzvy nositele k předkládání záměrů do programových rámců Strategie Ostravské metropolitní oblasti. Výzva č. 30 je zaměřena na pořízení bezemisních vozidel veřejné hromadné dopravy. Celkem 66,605 mil. Kč z ERDF jsou k dispozici po odstoupení jednoho projektu a snížení alokace u druhého projektu, které byly součástí již schváleného seznamu strategických […]

Výzva č. 29 Služby infrastruktury II

Dnes byla vyhlášena druhá výzva na sběr strategických projektů do programového rámce OP TAK. Vyplněné formuláře můžete zasílat do 27.9.2023 do 12:00 h.

Prvních 58 strategických projektů obdrželo Vyjádření ŘV a mohou předložit žádosti o podporu

Řídicí výbor Strategie metropolitní oblasti na svém zasedání 29. června 2023 projednal 58 aktualizovaných projektových záměrů a vydal ke každému projektu „Vyjádření o souladu s integrovanou strategií“. Toto vyjádření je povinnou přílohou žádosti o podporu a má platnost tři měsíce. Do té doby musejí předkladatelé vložit své projekty do monitorovacího systému ISKP21+ a ucházet se […]

První strategické projekty jsou v červnu 2023 vyzývány k aktualizaci svých záměrů

Od začátku června 2023 jsou žadatelé nejvíce připravených strategických projektů emailem vyzýváni ze strany týmu manažera ITI k aktualizaci svých záměrů na strategické projekty. Na nejbližším zasedání Řídicího výboru pak získají Vyjádření o souladu s integrovanou strategií, kterou použijí jako přílohu žádosti o podporu ve výzvách ŘO na strategické (integrované) projekty. Na základě úspěšného neoficiálního […]

Schválen třetí Programový rámec Strategie Ostravské metropolitní oblasti – OP JAK

Řídicí orgán OP Jan Amose Komenský schválil Programový rámec OP JAK Strategie Ostravské metropolitní oblasti 2021-2027. Po programovém rámci OPD a IROP jde o schválení třetího z pěti programových rámců, které se v Ostravské metropolitní oblasti připravují. Zelenou tak dostala příprava sedmi projektů dlouhodobé mezisektorové spolupráce univerzit a firem v objemu 640 mil. Kč v oblasti nové energetiky a […]