Přeskočit na obsah

Aktuality

Příprava výzvy nositele ITI na Obnovitelné zdroje energie II

Rádi bychom Vám avizovali, že ve vazbě na probíhající výzvu Operačního programu Životní prostředí – výzva č. 58 OPŽP – Obnovitelné zdroje energie pro veřejné budovy, připravujeme vyhlášení výzvy nositele ITI k předkládání záměrů na strategické projekty „Obnovitelné zdroje energie II“, a to za účelem doplnění stávajícího seznamu strategických projektů programového rámce OPŽP. Omezení v rámci […]

Slavnostní otevření Knihovny Petra Bezruče v opavských Kylešovicích

Dnes 23.11.2023 proběhlo slavnostní otevření pobočky Knihovny Petra Bezruče v Opavě. V rámci ITI se statutárnímu městu Opava podařilo zrealizovat rekonstrukci části objektu, do kterého mohla být pobočka Knihovny Petra Bezruče v Opavě-Kylešovicích přestěhována. Jedná se o první úspěšně dokončený projekt v rámci IROP v moravskoslezském kraji.

Vyhlášeny dvě výzvy Nositele (ITI) Strategie Ostravské metropolitní oblasti 2021-27

16. října byly zveřejněny dvě výzvy nositele k předkládání záměrů do programových rámců Strategie Ostravské metropolitní oblasti. Výzva č. 30 je zaměřena na pořízení bezemisních vozidel veřejné hromadné dopravy. Celkem 66,605 mil. Kč z ERDF jsou k dispozici po odstoupení jednoho projektu a snížení alokace u druhého projektu, které byly součástí již schváleného seznamu strategických […]

Výzva č. 29 Služby infrastruktury II

Dnes byla vyhlášena druhá výzva na sběr strategických projektů do programového rámce OP TAK. Vyplněné formuláře můžete zasílat do 27.9.2023 do 12:00 h.

Prvních 58 strategických projektů obdrželo Vyjádření ŘV a mohou předložit žádosti o podporu

Řídicí výbor Strategie metropolitní oblasti na svém zasedání 29. června 2023 projednal 58 aktualizovaných projektových záměrů a vydal ke každému projektu „Vyjádření o souladu s integrovanou strategií“. Toto vyjádření je povinnou přílohou žádosti o podporu a má platnost tři měsíce. Do té doby musejí předkladatelé vložit své projekty do monitorovacího systému ISKP21+ a ucházet se […]