Přeskočit na obsah

Aktuality

Pracovní skupiny RSK/ITI projednaly návrh Strategie

Naše pracovní skupiny Vzdělanější a zaměstnanější region, Propojenější a chytřejší region, Atraktivnější a kulturnější region, Podnikavější a inovativnější region, Zdravější a soudržnější region a Čistější a zelenější region projednaly a doporučily ke schválení Integrovanou územní strategii ostravské metropolitní oblasti pro programové období 2021-2027.

Podpora vzdělávání v ostravské metropolitní oblasti

Alokace určená pro oblast vzdělávání (základní školy, střední a vyšší odborné školy, zájmové vzdělávání) 838 mil. Kč byla na počátku letošního roku rozebrána a aktuálně všechny předložené žádosti se konečně dostaly do fáze realizace. Celkem ITI podpořila 167 projektů, z toho 131 projektů v celkové výši podpory EU 624 mil. Kč je finančně ukončeno.

Integrovaná územní strategie ostravské metropolitní oblasti 2021-2027 jde do finále

Práce na Integrované územní strategii ostravské metropolitní oblasti pro období 2021-2027 vrcholí. V nejbližších dnech bude koncepční část projednána na poradních skupinách ITI a RSK a následně dne 20. května 2022 bude předložena ke schválení Řídicímu výboru ITI ostravské metropolitní oblasti. Završí se tak jedna etapa příprav naší metropolitní oblasti na nové programové období 2021-2027. […]

Projektový námět do výzvy ŘO OP Zaměstnanost+

Otevíráme možnost předložit návrh projektového námětu v rámci ITI ostravské metropolitní oblasti do výzvy řídicího orgánu, kterou iniciuje ŘO OP Zaměstnanost+. Jedná se o projekty zaměřené na zvýšení zaměstnanosti a podporu aktivního začleňování v těchto specifických cílech:  SC 1.1: „a) zlepšit přístup k zaměstnání a aktivačním opatřením pro všechny uchazeče o zaměstnání, zejména mladé lidi, především […]

Krásné prožití vánočních svátků a všeho dobrého do dalšího roku

Dovolte nám za tým Nositele ITI a ZS ITI popřát krásné prožití vánočních svátků, zábavné přivítání nového roku a všem klidný a šťastný následující rok. Přejí: Jiří Hudec, Petra Sojková, Ludmila Bačová, Michaela Boháčová, Jana Krátká, Daniel Mocek, Jiří Svobodník a Dagmar Vdolečková