Přeskočit na obsah

Aktuality

Posun – Termíny Řídicího výboru Strategie

Plánovaný termín ŘV Strategie 29.5.2023 pro vydávání vyjádření o souladu strategických projektů schválených do Programových rámců byl z organizačních důvodů přesunut na 29.6.2023. Na tomto jednání budou projednávány všechny záměry, které byly plánovány k projednání na plánových jednáních 29.5. a 22.6.2023.

Prezentace k webináři Zelená infrastruktura 4.5.2023

Prezentace k webináři k vyhlášené výzvě č. 77 IROP pro ITI, který proběhl dnes, najdete v sekci dokumenty nebo na tomto odkaze, na stránce dole.

Termíny Řídicího výboru Strategie

Pro předkladatelé záměrů, kteří plánují předložení žádosti do ISKP do konce srpna 2023 přinášíme plánovaná data jednání ŘV. 29.5.2023 (příjem pro tento termín uzavřen) 22.6.2023 19.7.2023 23.8.2023 K plánování a komunikaci s manažerem Strategie využijte a vyplňte dotazník – https://forms.gle/1FVjpvj8g5aarG7o7. Po vyplnění dotazníku budete kontaktováni.

Řídicí výbor Strategie OMO 2021-2027 schválil Programový rámec OP JAK

Řídicí výbor Strategie Ostravské metropolitní oblasti (OMO) 2021-2027 na svém zasedání 23. března 2023 schválil Programový rámec OP JAK, v kterém je 6 projektů zaměřených na dlouhodobou mezisektorovou spolupráci. Nyní je na řadě zastupitelstvo města Ostravy, kterému – coby Nositeli Strategie OMO – bude předložen Programový rámec OP JAK. Následně bude Programový rámec OP JAK […]

Vydávání Vyjádření ŘV SOMO – dotazník

Pro strategické projekty obsažené v programových rámcích Integrované územní strategie Ostravské metropolitní oblasti, které jsou nebo budou připravené pro podání žádosti do ISKP21+ vyplňte krátký dotazník. Odkaz pro vyplnění: https://forms.gle/1FVjpvj8g5aarG7o7