Přeskočit na obsah

Aktuality

Vyhlášena výzva č. 36 Nositele ITI na modernizaci silnic II. a III. třídy

Dne 1. července 2019 byla vyhlášena výzva č. 36 Nositele ITI ostravské aglomerace k předkládání projektových záměrů. Jedná se o poslední výzvu v opatření ITI 2.2.2 se zaměřením na vybrané úseky silnic II. a III. třídy. Výzva je vyhlášena v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) a je v ní k dispozici 120,01 mil. Kč (Evropský […]

Vyhlášena výzva č. 17 ZS ITI na zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Dne 12. června 2019 byla vyhlášena 17. výzva Zprostředkujícího subjektu ITI ostravské aglomerace (ZS ITI) k předkládání žádostí o podporu. Výzva je zaměřena na zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání a je vyhlášena z alokace Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Jedná se o výzvu, která navazuje na 66. výzvu Řídicího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu a 35. výzvu Nositele ITI ostravské aglomerace. […]