Přeskočit na obsah

Vyhlášena výzva č. 18 ZS ITI na modernizaci silnic II. a III. třídy

Dne 16. září 2019 byla vyhlášena 18. výzva Zprostředkujícího subjektu ITI ostravské aglomerace (ZS ITI) k předkládání žádostí o podporu. Výzva je zaměřena na modernizaci silnic II. a III. třídy a je vyhlášena z alokace Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Jedná se o výzvu, která navazuje na 42. výzvu Řídicího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu a 36. výzvu Nositele ITI ostravské aglomerace. Jedná se o průběžnou výzvu.

Ve výzvě č. 18 s názvem „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – IV“ je k dispozici 120 010 225,62 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj a příslušná alokace ze státního rozpočtu. Uzávěrka pro příjem žádostí o podporu je 18. 12. 2019, ve 14:00 hod.

Texty všech vyhlášených výzev najdete v záložce Aktuální výzvy Nositele ITI a Aktuální výzvy ZS ITI.