Přeskočit na obsah

ITI 2021+

Nositel ITI ostravské metropolitní oblasti připravuje – ve spolupráci s významnými stakeholdery v území – Integrovanou územní strategii ostravské metropolitní oblasti na období 2021-2027 (Strategie ITI Ostravsko 2021+).

Strategie ITI Ostravsko 2021+ má dvě části:

  • koncepční část s analytickou, strategickou a implementační kapitolou (multizdrojová širší strategie) – více o přípravě koncepční části zde
  • akční plán, sestávající z programových rámců za jednotlivé operační programy (IROP, OPD3, OPŽP, OP TAK, OP JAK), obsahující řídicími orgány schválený finanční plán a indikátory a nově i seznam strategických projektů – více o sběru projektových fiší / námětů na strategické projekty zde

Nové vymezení území ITI ostravské metropolitní oblasti pro období 2021-2027 zahrnuje 172 obcí a 982 tis. obyvatel.

Další informace o přípravě Strategie ITI Ostravsko 2021+ Vám poskytne tým nositele ITI Ostrava.