Přeskočit na obsah

Kontakty

Nositel ITI

Daniel Mocek
manažer ITI – pověřen zastupováním vedoucího oddělení ITI a metropolitní spolupráce
dmocek@ostrava.cz
+ 420 599 442 202, 601 103 416

Dagmar Vdolečková
manažer ITI
dvdoleckova@ostrava.cz
+ 420 599 443 142, 601 103 421

Jiří Svobodník
manažer ITI
jsvobodnik@ostrava.cz
+ 420 599 442 341, 601 103 418

Barbora Kučerová
manažer ITI
barbora.kucerova@ostrava.cz
+ 420 599 443 258, 601 103 420

Šárka Pohlová
manažer ITI
spohlova@ostrava.cz
+ 420 599 443 178, 727 952 695

Simona Salavová
manažer ITI
ssalavova@ostrava.cz
+ 420 599 443 367, 727 895 629

Zprostředkující subjekt ITI

Petra Sojková
vedoucí oddělení externího financování
psojkova@ostrava.cz
+ 420 599 442 319, 605 292 257

Michaela Boháčová
specialista externího financování
mbohacova@ostrava.cz
+ 420 599 442 340, 727 950 807

Ludmila Bačová
specialista externího financování
lbacova@ostrava.cz
+ 420 599 442 348, 731 682 941

K 31. 3. 2022 byly ze strany ZS ITI dohodnoceny všechny podané žádosti o podporu do ITI výzev a od 1. 4. 2022 jsou dobíhající činnosti ZS ITI týkající se těchto vyhodnocených projektů (např. vyjadřování se ke změnám v projektech) realizovány v rámci odboru strategického rozvoje Magistrátu města Ostravy. Pro programové období 2021-2027 nebude již ZS ITI ustanoven.


Magistrát města Ostravy
odbor strategického rozvoje
oddělení ITI a metropolitní spolupráce
Prokešovo nám. 8
729 30 Ostrava

Magistrát města Ostravy
odbor strategického rozvoje
oddělení externího financování
Prokešovo nám. 8
729 30 Ostrava


Projekt Řízení Strategie ITI ostravské metropolitní oblasti 2014-2020 IV. (CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000305) financovaný z Operačního programu Technická pomoc je zaměřen na zajištění řízení Strategie ITI ostravské metropolitní oblasti.