Přeskočit na obsah

Kontakty

Nositel ITI

Jiří Hudec
vedoucí oddělení strategie
jhudec@ostrava.cz
+ 420 599 443 248, 604 212 270

Daniel Mocek
manažer ITI
dmocek@ostrava.cz
+ 420 599 442 202, 601 103 416

Dagmar Vdolečková
manažer ITI
dvdoleckova@ostrava.cz,
+ 420 599 443 142, 601 103 421

Jiří Svobodník
manažer ITI
jsvobodnik@ostrava.cz
+ 420 599 442 341, 601 103 418

Jana Krátká
manažer ITI
jkratka@ostrava.cz
+ 420 599 443 175, 734 355 526

Zprostředkující subjekt ITI

Petra Sojková
vedoucí oddělení ZS ITI
psojkova@ostrava.cz
+ 420 599 442 319, 605 292 257

Michaela Boháčová
specialista ZS ITI
mbohacova@ostrava.cz
+ 420 599 442 340, 727 950 807

Ludmila Bačová
specialista ZS ITI
lbacova@ostrava.cz
+ 420 599 442 340, 731 682 941


Magistrát města Ostravy
odbor strategického rozvoje
oddělení Strategie
Prokešovo nám. 8
729 30 Ostrava

Magistrát města Ostravy
odbor vnitřních věcí
oddělení Zprostředkující subjekt ITI
Prokešovo nám. 8
729 30 Ostrava


Projekty Řízení Strategie ITI ostravské aglomerace 2014 – 2020 I, II a III (CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000050, CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000116 a CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000224) a Zprostředkující subjekt ITI ostravské aglomerace I, II a III (CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000075, CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000148 a CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000243) financované z Operačního programu Technická pomoc jsou zaměřeny na zajištění řízení Strategie ITI ostravské aglomerace.