Přeskočit na obsah

Kontakty

Nositel ITI

Dagmar Vdolečková
vedoucí odd. ITI a metropolitní spolupráce

především pro oblast vzdělávání a vědy a výzkumu

dagmar.vdoleckova@ostrava.cz
+ 420 599 443 142, 601 103 421

Barbora Kučerová
manažer ITI

především pro oblast dopravy

barbora.kucerova@ostrava.cz
+ 420 599 443 258, 601 103 420

Šárka Pohlová
manažer ITI

především pro oblast životního prostředí

sarka.pohlova@ostrava.cz
+ 420 599 443 178, 727 952 695

Simona Salavová
manažer ITI

především pro oblast sociálních služeb a kultury

simona.salavova@ostrava.cz
+ 420 599 443 367, 727 895 629

Jiří Svobodník
manažer ITI

metodik a oblast služby infrastruktury

jiri.svobodnik@ostrava.cz
+ 420 599 442 341, 601 103 418

Zprostředkující subjekt ITI

Ludmila Bačová
vedoucí oddělení externího financování
ludmila.bacova@ostrava.cz
+ 420 599 442 348, 731 682 941

K 31. 3. 2022 byly ze strany ZS ITI dohodnoceny všechny podané žádosti o podporu do ITI výzev a od 1. 4. 2022 jsou dobíhající činnosti ZS ITI týkající se těchto vyhodnocených projektů (např. vyjadřování se ke změnám v projektech) realizovány v rámci odboru strategického rozvoje Magistrátu města Ostravy. Pro programové období 2021-2027 nebude již ZS ITI ustanoven.


Magistrát města Ostravy
odbor strategického rozvoje
oddělení ITI a metropolitní spolupráce
Prokešovo nám. 8
729 30 Ostrava

Magistrát města Ostravy
odbor strategického rozvoje
oddělení externího financování
Prokešovo nám. 8
729 30 Ostrava


Projekt Řízení Strategie ITI Ostravské metropolitní oblasti 2021-2027 (CZ.07.02.01/00/22_003/0000109) je spolufinancován Evropskou unií.