Přeskočit na obsah

Proces schvalování projektů

Rádi bychom Vám proces schvalování co nejvíce usnadnili, proto jsme zpracovali návod, jak dojít k úspěšnému získání finančních prostředků pro váš projekt.

  1. Zjistěte, z jakého operačního programu je možné Váš projekt financovat. Pokud se shoduje s některými z uvedených specifických cílů strategie, pak po vyhlášení výzvy Nositele Strategie Ostravské metropolitní oblasti na předkládání záměrů vyplňte Formulář záměru na strategický projekt.
  2. Způsob podání záměru najdete v jednotlivých výzvách Nositele Strategie Ostravské metropolitní oblasti.
  3. Vyhodnocení záměru probíhá ve třech stupních: 1. posouzení relevance záměru manažerem Strategie Ostravské metropolitní oblasti, 2. posouzení záměru na Poradní skupině Strategie Ostravské metropolitní oblasti (dále jen PS) a 3. projednání záměru na Řídicím výboru Strategie Ostravské metropolitní oblasti (dále jen ŘV).
  4. Po posouzení záměru manažerem Strategie Ostravské metropolitní oblasti, je záměr předložen členům PS složené z expertů na danou oblast. K jednání PS mohou být přizvání jednotliví žadatelé, kteří členům představí projekt formou prezentace. Výsledek jednání PS bude následně manažerem předložen na nejbližším jednání Řídícího výboru.
  5. ŘV záměr taktéž posoudí a schválí jej do Akčního plánu Integrované územní strategie Ostravské metropolitní oblasti. V rámci posouzení hraje klíčovou roli doporučení PS .
  6. Celý proces od podání záměru do výzvy Nositele Strategie Ostravské metropolitní oblasti, provedení posouzení manažerem , přes jednání PS a jednání ŘV zpravidla zabere přibližně 3 měsíce.