Přeskočit na obsah

Strategie Ostravské metropolitní oblasti 2021-2027

Příprava Strategie Ostravské metropolitní oblasti 2021-2027

Nositel ITI Ostravské metropolitní oblasti připravuje – ve spolupráci s významnými stakeholdery v území – Integrovanou územní strategii Ostravské metropolitní oblasti na období 2021-2027 (Strategie Ostravské metropolitní oblasti 2021-2027).

Strategie má dvě části:

Dokumenty:

Integrovaná územní strategie Ostravské metropolitní oblasti 2021-2027 (schválená Řídicím výborem ITI dne 1. června 2022) 

Socioekonomická analýza Ostravské metropolitní oblasti 2021-2027 (říjen 2021)

Prezentace k připravovanému integrovanému řešení REFRESH

Archiv předchozích verzí Strategie

Statuty a jednací řády Řídicího výboru a poradních skupin Strategie Ostravské metropolitní oblasti 2021-2027

Prezentace k setkání s partnery 11. 9. 2022

Prezentace k semináři Veřejná prostranství 26. 9. 2022

Prezentace z webináře pro předkladatele strategických projektů 16. 3. 2023

Prezentace z webináře k výzvě č. 77 Zelená infrastruktura IROP pro ITI 4.5.2023

Prezentace ze setkání pracovní skupiny pro metropolitní spolupráci 6.5.2024

Prezentace ze setkání pracovní skupiny pro metropolitní spolupráci 6.5.2024

Prezentace ze setkání pracovní skupiny pro metropolitní spolupráci 6.5.2024

Prezentace ze setkání pracovní skupiny pro metropolitní spolupráci 6.5.2024

Prezentace z Řídicího výboru Strategie Ostravské metropolitní oblasti 29.5.2024