Přeskočit na obsah

Strategie Ostravské metropolitní oblasti 2021-2027

Příprava Strategie Ostravské metropolitní oblasti 2021-2027

Nositel ITI Ostravské metropolitní oblasti připravuje – ve spolupráci s významnými stakeholdery v území – Integrovanou územní strategii Ostravské metropolitní oblasti na období 2021-2027 (Strategie Ostravské metropolitní oblasti 2021-2027).

Strategie má dvě části:

Dokumenty:

Integrovaná územní strategie Ostravské metropolitní oblasti 2021-2027 (schválená Řídicím výborem ITI dne 1. června 2022) 

Socioekonomická analýza Ostravské metropolitní oblasti 2021-2027 (říjen 2021)

Prezentace k připravovanému integrovanému řešení REFRESH

Archiv předchozích verzí Strategie