Přeskočit na obsah

Sběr projektových fiší

Pro otevření formuláře klikněte na:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSH0zkYR96–vlOWpWyNPRDhdyoXRs71bwF4jmMCkjswH82A/viewform

formulář pro oblast vzdělávání:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf07f4a-xHo1b5vpxrfUWFpjBi8tb9Er6IaVXOUtL0urXxknw/viewform?usp=sf_link

Vysvětlení:

Nositel ITI ostravské metropolitní oblasti připravuje integrovanou územní strategii na období 2021-2027. Bude tematicky navazovat na předchozí Strategii ITI ostravské aglomerace na období 2014-2020 (s realizací do konce roku 2023).

Novinkou vůči období 2014-2020 je:

 • Existence integrovaných řešení v koncepční části strategie; jsou trojího typu:
  • Majákové integrované řešení – ucelené řešení problému pomocí jednoho „majákového“ strategického projektu – s významným dopadem na metropolitní oblast  (typ 1)
  • Propojené integrované řešení dvou a více strategických projektů, řešící konkrétní problém daného místa pomocí více zdrojů financování nebo řešící jedno konkrétní téma pomocí konkrétních (pojmenovaných) strategických projektů (typ 2)
  • Síťové integrované řešení, kde je popsán problém, celkové finanční zdroje a indikátory, konkrétní strategické projekty jsou vygenerování až během implementace ITI (typ 3)
 • Existence seznamu strategických projektů v druhé části strategie, tj. v akčním plánu (programových rámcích), v období 2021-2027 budou tedy podpořeny pouze ty záměry, které budou součástí seznamu strategických projektů.
 • Strategické projekty mají obecně naplňovat tyto podmínky:
  • Být v souladu s podmínkami (podporovanými aktivitami) daného operačního programu 2021-2027
  • Splňovat obecné předpoklady včasné připravenosti a realizovatelnosti, tj. mít nastavený realistický plán projektové přípravy (zvláště u stavební připravenosti) a přiměřené záruky k realizovatelnosti projektu (zahrnutí do střednědobých plánů financování, politická podpora apod.)
  • Plně zapadat do připravovaných integrovaných řešení na území ostravské metropolitní oblasti

V průběhu let 2019 a 2020 probíhal sběr absorpční kapacity mezi klíčovými stakeholdery (statutární a další velká města, univerzity v regionu, dopravní podniky apod.), nyní se sběr potenciálních strategických projektů přesouvá také na webové stránky www.itiostravsko.cz.

Správně zaměřené, integrované a připravené projektové záměry:

 • pomohou nositeli ITI při finálních vyjednáváních s řídicími orgány OP nad objemem alokace určené pro ostravskou metropolitní oblast
 • pomohou potenciálním žadatelům

Vaše projektové fiše, zaregistrované pomocí Google formuláře, můžete průběžně aktualizovat.

Upozornění: jedná se stále o sběr projektových záměrů, nikoliv o finální výběr strategických projektů, který proběhne na podzim 2021.

Integrovaná řešení a na ně navázané typové/ strategické projekty (verze květen 2021)

Pokročilé metody ve vzdělávání – základní školy

Typový projektový záměr – základní školy

Pokročilé metody ve vzdělávání – zájmové vzdělávání

Typový projektový záměr – zájmové vzdělávání

Podpora sociální služeb – rozdělení podpory 2021-2027