Přeskočit na obsah

Příprava Strategie ITI Ostravsko 2021+

Zápisy z Poradních skupin ITI a RSK k přípravě Strategie ITI 2021+

Návrh koncepční části Integrované územní strategie ostravské metropolitní oblasti na období 2021-2027 – k dispozici pro dotazy a případné připomínky do 19. 5. 2022 – využijte přiloženého formuláře pro vaše dotazy, podněty a připomínky