Přeskočit na obsah

Aktuality

Vyhlášena výzva č. 37 Nositele ITI – APLIKACE ve vazbě na projekty Dlouhodobé mezisektorové spolupráce

Dne 1. října 2019 byla vyhlášena výzva č. 37 Nositele ITI ostravské aglomerace k předkládání projektových záměrů. Zaměření výzvy je na APLIKACE ve vazbě na projekty Dlouhodobé mezisektorové spolupráce. Seznam projektů Dlouhodobé mezisektorové spolupráce je v příloze č. 1 Výzvy. Výzva je vyhlášena v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) a je v ní k dispozici 106,8 […]

Vyhlášena výzva č. 18 ZS ITI na modernizaci silnic II. a III. třídy

Dne 16. září 2019 byla vyhlášena 18. výzva Zprostředkujícího subjektu ITI ostravské aglomerace (ZS ITI) k předkládání žádostí o podporu. Výzva je zaměřena na modernizaci silnic II. a III. třídy a je vyhlášena z alokace Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Jedná se o výzvu, která navazuje na 42. výzvu Řídicího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu a 36. výzvu Nositele ITI […]

Probíhá příjem podkladů pro vyjádření ŘV ITI k projektům odpadového hospodářství

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu ŘO OPŽP č. 126 na aktivity v oblasti odpadového hospodářství (OPŽP – prioritní osa 3, specifický cíl 3.2). Žadatelé z území ostravské aglomerace mohou získat bonusové ohodnocení (bonifikaci), pokud získají kladné vyjádření Řídicího výboru ITI ostravské aglomerace. Bonusové zvýhodnění pro projekty z ostravské aglomerace se týká alokace 200 mil. Kč. Proto je od 16. 9. […]

Vyhlášena výzva č. 14 ZS ITI na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů II prodloužena

ZS ITI ostravské aglomerace oznamuje, že dne 9. 9. 2019 byla prodloužena výzva na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů II. Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ je posunut z 30. 9. 2019, 14:00 h na 19. 12. 2019, 14:00 h. K prodloužení termínu pro podání žádostí o podporu do MS2014+ dochází z důvodu větší časové náročnosti pro […]

Vyhlášena výzva č. 36 Nositele ITI na modernizaci silnic II. a III. třídy

Dne 1. července 2019 byla vyhlášena výzva č. 36 Nositele ITI ostravské aglomerace k předkládání projektových záměrů. Jedná se o poslední výzvu v opatření ITI 2.2.2 se zaměřením na vybrané úseky silnic II. a III. třídy. Výzva je vyhlášena v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) a je v ní k dispozici 120,01 mil. Kč (Evropský […]