Přeskočit na obsah

Vyhlášena výzva č. 19 ZS ITI na modernizaci silnic II. a III. třídy

Dne 20. května 2020 byla vyhlášena 19. výzva Zprostředkujícího subjektu ITI ostravské aglomerace (ZS ITI) k předkládání žádostí o podporu. Výzva je zaměřena na modernizaci silnic II. a III. třídy a je vyhlášena z alokace Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Jedná se o výzvu, která navazuje na 42. výzvu Řídicího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu a 40. výzvu Nositele ITI ostravské aglomerace. Jedná se o průběžnou výzvu.

Ve výzvě č. 19 s názvem „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – V“ je k dispozici 70 420 798,25 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj a příslušná alokace ze státního rozpočtu. Součástí je také Příloha č. 2 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI.

Uzávěrka pro příjem žádostí o podporu je 30. 6. 2021, ve 14:00 hod.

Texty všech vyhlášených výzev najdete v záložce Aktuální výzvy Nositele ITI a Aktuální výzvy ZS ITI.