Přeskočit na obsah

Aktuality

Stav podaných žádostí do výzvy č. 21 ZS ITI k 30. 4. 2021

K 30. 4. 2021 bylo do výzvy Zprostředkujícího subjektu ITI předloženo 9 žádostí s požadovanou podporou EU ve výši 53.699.072,20 Kč. Alokace výzvy je 75.614.032,96 Kč. Zbývající dostupná alokace EU je 21.914.960,76 Kč. Ukončení příjmů žádostí do MS2014+ je stanoveno na 21. 5. 2021.

Vyhlášena výzva č. 48 Nositele ITI a č. 24 ZS ITI zaměřená na kulturní infrastrukturu II

Dne 21. 4. 2021 Nositel ITI vyhlašuje výzvu Nositele ITI č. 48 určenou pro kulturní infrastrukturu II. Alokace EFFR výzvy je 70,1 mil. Kč, datum zahájení příjmu projektových záměrů je 22. 4. 2021, finální ukončení příjmu projektových záměrů do poradní skupiny je 22. 6. 2021. Výzvu naleznete na této stránce. Na tuto výzvu navazuje 24. […]

Změna výzvy č. 45 a 21 – Navýšení alokace EU

Dne 21. 4. 2021 byla navýšená alokace EU výzvy Nositele ITI č. 45 a ZS ITI č. 21 pro střední školy III. Původní alokace EU: 66.512.313,60 Kč, nová alokace EU: 75.614.032,96 Kč. Výzvu ZS ITI č. 21 najdete na tomto odkaze

Výzva Nositele ITI č. 46 Sociální podnikání II

Řídicí výbor ITI ostravské aglomerace ve svém korespondenčním hlasování 8. 3. – 15. 3. 2021 přijal usnesení o Souladu se Strategií ITI ostravské aglomerace pro 5 projektových záměrů v celkové výši 10 970 912 Kč. Předkladatelé mají nyní 40 kalendářních dní na zpracování projektových žádostí. Pro termín 13. 5. 2021 pro předkládání projektových záměrů do poradní skupiny zůstává volná […]

Posunuto datum zahájení i ukončení příjmu žádostí o podporu do výzvy č. 21 ZS ITI na střední a vyšší odborné školy

Dne 8. 3. 2021 došlo ke změně výzvy č. 21 Zprostředkujícího subjektu ITI – Střední a vyšší odborné školy III – datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ je posunut z 15. 3. 2021, 14:00 h na 22. 3. 2021, 14:00 h a datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v […]