Přeskočit na obsah

Integrovaná územní strategie ostravské metropolitní oblasti 2021-2027 jde do finále

Práce na Integrované územní strategii ostravské metropolitní oblasti pro období 2021-2027 vrcholí. V nejbližších dnech bude koncepční část projednána na poradních skupinách ITI a RSK a následně dne 20. května 2022 bude předložena ke schválení Řídicímu výboru ITI ostravské metropolitní oblasti. Završí se tak jedna etapa příprav naší metropolitní oblasti na nové programové období 2021-2027.

Dokument je možné stáhnout v sekci Dokumenty – Strategie. Své případné připomínky je možné zasílat prostřednictvím formuláře do 19. 5. 2022. I po tomto termínu je možné zasílat dotazy a posílat náměty k rozvoji metropolitní spolupráce v ostravské metropolitní oblasti.