Přeskočit na obsah

Projektový námět do výzvy ŘO OP Zaměstnanost+

Otevíráme možnost předložit návrh projektového námětu v rámci ITI ostravské metropolitní oblasti do výzvy řídicího orgánu, kterou iniciuje ŘO OP Zaměstnanost+. Jedná se o projekty zaměřené na zvýšení zaměstnanosti a podporu aktivního začleňování v těchto specifických cílech: 

SC 1.1: „a) zlepšit přístup k zaměstnání a aktivačním opatřením pro všechny uchazeče o zaměstnání, zejména mladé lidi, především prováděním systému záruk pro mladé lidi, dále pro dlouhodobě nezaměstnané a znevýhodněné skupiny na trhu práce a pro neaktivní osoby, jakož i podporou samostatné výdělečné činnosti a sociální ekonomiky“ a

SC 2.1: „h) posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin“.

Zájemci jsou vyzváni, aby nejpozději do 24. 3. 2022 (včetně) vyplnili projektový námět, který zašlou e-mailem na: nositel.iti@ostrava.cz. Programový dokument OP Zaměstnanost+ naleznete zde. V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na tento kontakt: Dagmar Vdolečková, e-mail: dvdoleckova@ostrava.cz nebo telefon: 601 103 421.

V prvním kroku Vaše projektové náměty projedná poradní skupina Vzdělanější a zaměstnanější region, poté budou zaslány na řídicí orgán OPZ+ k ověření způsobilosti projektových námětů a ke stanovení výše alokace pro každou zapojenou metropolitní oblast/aglomeraci. Druhé kolo (předložení více rozpracovaného projektového záměru pro získání Vyjádření Řídicího výboru do výzvy ŘO OP Zaměstnanost+) proběhne na podzim 2022.