Přeskočit na obsah

Navýšena alokace výzvy č. 40 Nositele ITI na modernizaci silnic II. a III. třídy

Dne 10. 6. 2020 došlo ke změně výzvy nositele ITI č. 40 (a automaticky i výzvy č. 19 Zprostředkujícího subjektu ITI) – alokace výzvy byla navýšena ze 70,42 mil. Kč na 96,93 mil. Kč (Evropský fond regionálního rozvoje), odpovídajícím způsobem se zvýšila i alokace ze státního rozpočtu (ze 4,14 na 5,7 mil. Kč).