Přeskočit na obsah

Vyhlášena výzva ŘO OPPIK na Služby infrastruktury

Dne 5. 5. 2020 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (Řídicí orgán OPPIK) II. výzvu ŘO na předkládání žádostí o podporu v programu Služby infrastruktury pro ITI ostravské aglomerace. V této výzvě je k dispozici 224 882 750 Kč a jedná se o průběžnou výzvu. Uzávěrka pro příjem žádostí o podporu je 2. 3. 2021, ve 14:59:59 hod.

Podmínkou pro úspěšné předložení žádosti o dotaci je získání „Vyjádření Řídicího výboru ITI ostravské aglomerace o souladu projektového záměru se Strategií ITI“. Toto Vyjádření ŘV ITI získáte po předložení projektového záměru do 41. výzvy nositele ITI k předkládání projektových záměrů.

Texty všech vyhlášených výzev najdete v záložce Aktuální výzvy Nositele ITI a Aktuální výzvy ZS ITI.