Přeskočit na obsah

Dvojice výzkumníků z Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování OU se umístila ve světové soutěži

Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování Ostravské univerzity (ÚVAFM) zaznamenal výjimečný úspěch na poli umělé inteligence. Ostravští výzkumníci, Petr Hurtík a Martin Vajgl, se umístili v mezinárodní soutěži pořádané japonským ministerstvem. Gratulujeme!

Cílem mezinárodní soutěže bylo vytvořit algoritmus, který by umožnil unikátní identifikaci objektů při splnění požadavku na specifickou rychlost a kvalitu detekce. Hledání nových řešení pro rozpoznávání objektů má v oblasti umělé inteligence svůj význam, využívá se například ve výzkumu a vývoji autonomních aut, tedy vozidel, která ke svému provozu nepotřebují řidiče a zcela se orientují za pomocí počítačových systémů monitorujících okolí.

Do soutěže se zapojilo 305 soutěžících z celého světa, kteří zaslali celkem 697 řešení. I přes značnou hardwarovou výhodu na straně konkurence (soutěžní týmy ke svým výpočtům mohly využít nejmodernější počítače za miliony korun), se ostravští vědci umístili na druhém místě, a to se svou vlastní metodou a s použitím běžného stolního počítače.

Hlavním smyslem soutěže bylo prostřednictvím algoritmu detekovat všechna osobní auta a lidi v dílčí části trénovacího datasetu, tedy ve videích snímaných palubní kamerou vozidla, která soutěžním týmům poskytli organizátoři soutěže. Dataset byl velmi specifický, videa byla totiž pořízena v různých částech Tokia. Soutěžní týmy se navíc musely vypořádat s četnými výzvami, např. se vzájemnou podobností japonských aut nebo s extrémně vysokou hustotou chodců na chodnících a přechodech, což značně komplikovalo jejich unikátní identifikaci. Na základě úspěšnosti algoritmů ověřené na kompletním (pro soutěžící neznámém) datasetu videí připraveném pořadateli, bylo stanoveno výsledné pořadí jednotlivých soutěžních týmů.

Jak ostravští výzkumníci uvádí, jejich motivací nebylo vítězství v soutěži, ale hlavně chuť jejich metodu propagovat v odborné komunitě a dostat se k nezávislému posouzení jejího potenciálu. „Chtěli jsme zjistit, nakolik je tato metoda použitelná na praktických problémech, a soutěž nám umožnila porovnat se s jinými existujícími řešeními v reálné úloze. Ukázalo se, že s drobnými úpravami pro danou doménu, je metoda konkurenceschopná,“ uvedli účastníci soutěže.

Algoritmus, který tým pro tuto soutěž vytvořil, byl založen na modifikacích celé řady výsledků – těch tým dosáhl díky řešení projektu podpořeného z ITI ostravské aglomerace s názvem „Centrum pro výzkum a vývoj metod umělé inteligence v automobilovém průmyslu regionu“. Projekt se týká vzniku společného výzkumně vývojového centra AI-Met4AI, jehož činnost je zaměřena na výzkum a vývoj nových metod umělé inteligence s jejich praktickou aplikací v automobilovém průmyslu.

Výsledky základního výzkumu, který umožnil realizovat tyto změny algoritmů, vědci již publikovali a jak vyplývá z reakcí v odborné komunitě, je o ně velký zájem. Tyto výsledky budou výzkumníci rovněž využívat ve výše zmíněném projektu financovaného z ITI.

Celé demonstrační video ze soutěže můžete zhlédnout zde.