Přeskočit na obsah

Aktuality

Vyhlášena výzva č. 46 na sociální podnikání II

Dne 23. 12 .2020 Nositel ITI vyhlašuje výzvu Nositele ITI č. 46 určenou pro sociální podnikání. Alokace EFFR výzvy je 12,8 mil. Kč, datum zahájení příjmu projektových záměrů je 4. 1. 2021, finální ukončení příjmů projektových záměrů do poradní skupiny je 16. 9. 2021.

Vyhlášení výzvy PROOF OF CONCEPT – V. výzva (OP PIK)

Ministerstvo průmyslu a obchodu zahájilo příjem projektových žádostí na projekty do výzvy z programu PROOF OF CONCEPT pro malé a střední podniky v přímé vazbě na projekty realizované v rámci výzvy zaměřené na Předaplikační výzkum z OP VVV. Příjem žádostí od 23.11.2020 až 15.3.2021. Text výzvy naleznete zde : https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2020/proof-of-concept—v–vyzva–257867/ V rámci výzev ITI ostravská aglomerace […]

Posunuto datum vyhlášení výzvy nositele ITI č. 46 na sociální podnikání

Z důvodu posunu zasedání Monitorovacího výboru IROP (původní termín – říjen 2020), který měl schválit mj. hodnoticí kritéria pro výzvu ZS ITI na sociální podnikání, se odsouvá i vyhlášení výzvy nositele ITI č. 46 Sociální podnikání II. O novém termínu vyhlášení výzvy budete informováni v sekci Aktuality a v aktuálním Harmonogramu výzev.

Vyhlášena výzva č. 21 ZS ITI na střední a vyšší odborné školy III

Dne 20. října 2020 byla vyhlášena 21. výzva Zprostředkujícího subjektu ITI ostravské aglomerace (ZS ITI) k předkládání žádostí o podporu. Výzva je zaměřena na podporu středních a vyšších odborných škol a je vyhlášena z alokace Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Jedná se o výzvu, která navazuje na 66. výzvu Řídicího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu […]

Vyhlášena výzva č. 20 ZS ITI na zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání III

Dne 20. října 2020 byla vyhlášena 20. výzva Zprostředkujícího subjektu ITI ostravské aglomerace (ZS ITI) k předkládání žádostí o podporu. Výzva je zaměřena na podporu zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání a je vyhlášena z alokace Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Jedná se o výzvu, která navazuje na 66. výzvu Řídicího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu […]