Přeskočit na obsah

Vyhlášení výzvy PROOF OF CONCEPT – V. výzva (OP PIK)

Ministerstvo průmyslu a obchodu zahájilo příjem projektových žádostí na projekty do výzvy z programu PROOF OF CONCEPT pro malé a střední podniky v přímé vazbě na projekty realizované v rámci výzvy zaměřené na Předaplikační výzkum z OP VVV. Příjem žádostí od 23.11.2020 až 15.3.2021.

Text výzvy naleznete zde : https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2020/proof-of-concept—v–vyzva–257867/

V rámci výzev ITI ostravská aglomerace byly podpořeny v rámci výzev předaplikačního výzkumu tyto projekty :

Predikce poškození konstrukčních materiálů; řešitel: VŠB – Technická univerzita

Nové kompozitní materiály pro environmentální aplikace; řešitel: VŠB – Technická univerzita; anotace projektu: http://nkmea.vsb.cz/

Výzkum identifikace spalování nežádoucích látek a systémů autodiagnostiky kotlů na tuhá paliva pro vytápění domácností; řešitel: VŠB – Technická univerzita; anotace projektu: https://vec.vsb.cz/cs/vyzkum-a-vyvoj/projekty/vyzkum-identifikace-spalovani-nezadoucich-latek-a-systemu-autodiagnostiky-kotlu-na-tuha-paliva-pro-vytapeni-domacnosti/

Nové směry biomedicínského výzkumu na Ostravsku; řešitel: Ostravská univerzita; anotace projektu: https://www.osu.cz/23710/nove-smery-biomedicinskeho-vyzkumu-na-ostravsku/