Přeskočit na obsah

Vyhlášena výzva č. 47 na výstavbu a modernizaci přestupních terminálu III

Dne 23. 12. 2020 Nositel ITI vyhlašuje výzvu Nositele ITI č. 47 určenou pro výstavbu a modernizaci přestupních terminálů. Alokace EFFR výzvy je 17,5 mil. Kč, datum zahájení příjmu projektových záměrů je 4. 1. 2021, finální ukončení příjmů projektových záměrů do poradní skupiny je 29. 1. 2021.