Přeskočit na obsah

Aktuality

Posunuto datum zahájení i ukončení příjmu žádostí o podporu do výzvy č. 21 ZS ITI na střední a vyšší odborné školy

Dne 8. 3. 2021 došlo ke změně výzvy č. 21 Zprostředkujícího subjektu ITI – Střední a vyšší odborné školy III – datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ je posunut z 15. 3. 2021, 14:00 h na 22. 3. 2021, 14:00 h a datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v […]

Ukončen příjem PZ v prvním průběžném termínu do výzvy Nositele ITI – Sociální podnikání II

K prvnímu průběžnému termínu 28.1.2021 výzvy Sociální podnikání II  bylo přijato 13 projektových záměru s požadovanou dotací cca 39 mil.Kč. Podrobnější přehled najdete na tomto odkazu.

Vyhlášena výzva č. 23 ZS ITI na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů III

Dne 12. ledna 2021 byla vyhlášena 23. výzva Zprostředkujícího subjektu ITI ostravské aglomerace (ZS ITI) k předkládání žádostí o podporu. Výzva je zaměřena na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů a je vyhlášena z alokace Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Jedná se o výzvu, která navazuje na 50. výzvu Řídicího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu a 47. výzvu […]

Vyhlášena výzva č. 22 ZS ITI na sociální podnikání II

Dne 12. ledna 2021 byla vyhlášena 22. výzva Zprostředkujícího subjektu ITI ostravské aglomerace (ZS ITI) k předkládání žádostí o podporu. Výzva je zaměřena na podporu sociálního podnikání a je vyhlášena z alokace Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Jedná se o výzvu, která navazuje na 63. výzvu Řídicího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu a 46. výzvu Nositele ITI […]

23. výzva ZS ITI k předkládání žádostí o podporu – Výstavba a modernizace přestupních terminálů III

Tato výzva navazuje na výzvu č. 47 na předkládání projektových záměrů a 50. výzvu Řídicího orgánu IROP 23. výzva ZS ITI k předkládání žádostí o podporu – Výstavba a modernizace přestupních terminálů III Příloha č. 2 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI