Přeskočit na obsah

Vyhlášena výzva č. 48 Nositele ITI a č. 24 ZS ITI zaměřená na kulturní infrastrukturu II

Dne 21. 4. 2021 Nositel ITI vyhlašuje výzvu Nositele ITI č. 48 určenou pro kulturní infrastrukturu II. Alokace EFFR výzvy je 70,1 mil. Kč, datum zahájení příjmu projektových záměrů je 22. 4. 2021, finální ukončení příjmu projektových záměrů do poradní skupiny je 22. 6. 2021. Výzvu naleznete na této stránce.

Na tuto výzvu navazuje 24. výzva Zprostředkujícího subjektu ITI ostravské aglomerace (ZS ITI) k předkládání žádostí o podporu. Jedná se o výzvu, která rovněž navazuje na 48. výzvu Řídicího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu. Jedná se o průběžnou výzvu. Součástí je také Příloha č. 2 výzvy: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI. Příjem žádostí o podporu bude zahájen 1. 7. 2021, ve 14:00 hod. a uzávěrka pro příjem žádostí o podporu je 31. 12. 2021, ve 14:00 hod.