Přeskočit na obsah

Výzva Nositele ITI č. 46 Sociální podnikání II

Řídicí výbor ITI ostravské aglomerace ve svém korespondenčním hlasování 8. 3. – 15. 3. 2021 přijal usnesení o Souladu se Strategií ITI ostravské aglomerace pro 5 projektových záměrů v celkové výši 10 970 912 Kč. Předkladatelé mají nyní 40 kalendářních dní na zpracování projektových žádostí.

Pro termín 13. 5. 2021 pro předkládání projektových záměrů do poradní skupiny zůstává volná alokace 1 871 947,20 Kč, více zde