Přeskočit na obsah

Posunuto datum zahájení i ukončení příjmu žádostí o podporu do výzvy č. 21 ZS ITI na střední a vyšší odborné školy

Dne 8. 3. 2021 došlo ke změně výzvy č. 21 Zprostředkujícího subjektu ITI – Střední a vyšší odborné školy III – datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ je posunut z 15. 3. 2021, 14:00 h na 22. 3. 2021, 14:00 h a datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ je posunut z 30. 4. 2021, 14:00 h na 21. 5. 2021, 14:00 h.

K posunutí termínu pro zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ dochází z důvodu větší časové náročnosti při administraci projektových záměrů u Nositele ITI ostravské aglomerace způsobené aktuální epidemiologickou situací v ČR spojenou s výskytem COVID-19.

K prodloužení termínu pro podání žádostí o podporu do MS2014+ dochází z důvodu větší časové náročnosti pro přípravu a dokončení žádostí o podporu způsobené aktuální epidemiologickou situací v ČR spojenou s výskytem COVID-19. Prodloužení termínu povede k lepšímu plnění finančního plánu a cílů integrované strategie.