Přeskočit na obsah

Vyhlášena výzva č. 42 Nositele ITI na automatizaci a digitalizaci firem (program Technologie)

Dne 17. června 2020 byla vyhlášena výzva č. 42 Nositele ITI ostravské aglomerace k předkládání projektových záměrů. Zaměření výzvy je na TECHNOLOGIE ve vazbě na digitální transformaci a automatizaci firem.

Výzva je vyhlášena v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) a je v ní k dispozici 21,57 mil. Kč (Evropský fond regionálního rozvoje).

Zahájení příjmu je 1. 7. 2020, uzávěrka pro příjem projektových záměrů je 14. 8. 2020.

Úprava výzvy č. 42 na předkládání projektových záměrů – TECHNOLOGIE III pro ITI ostravské aglomerace (digitální transformace) – doplnění odstavce Věcné zaměření (Podporované aktivity a indikátory)

Výzva č. 42 na předkládání projektových záměrů – TECHNOLOGIE III pro ITI ostravské aglomerace

Příloha č. 1 – Seznam technologií

Obsahová nápověda k vybraným položkám projektového záměru