Přeskočit na obsah

Aktuality

Informace ŘO k projektům postiženým situací s COVID

Vážení žadatelé a příjemci, řídicí orgány operačních programů reagují na současnou situaci, týkající se různých problémů a těžkostí žadatelů a příjemců, plynoucí z mimořádné situace v souvislosti s epidemií COVID. Pokud byla realizace Vašeho projektu nějak ohrožena současnou situací a potřebujete vyvolat změnu projektu nebo se dotázat na další postup, doporučujeme Vám kontaktovat Vašeho příslušného […]

Komunikace do odvolání pouze elektronicky

Vážení předkladatelé projektových záměrů, žadatelé a příjemci, s ohledem na aktuální situaci prosíme všechny, aby s pracovníky nositele ITI i ZS ITI komunikovali výhradně prostřednictvím emailů a mobilních telefonů (viz záložka Kontakty) žádosti o změny směřované na nositele ITI, které zašlete na email nositel.iti@ostrava.cz do 20. března 2020, budou projednány korespondenční formou (s výsledkem rozhodnutí do cca 3. dubna) prezenční jednání poradních skupin ITI […]

Vyhlášena výzva č. 39 Nositele ITI na Školicí střediska pro MSP

Dne 18. prosince 2019 byla vyhlášena výzva č. 39 Nositele ITI ostravské aglomerace k předkládání projektových záměrů. Zaměření výzvy je na výstavbu, rekonstrukci a pořízení vybavení školicích center a pořízení vzdělávacích programů, vše pro malé a střední podniky. Výzva je vyhlášena v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) a je v ní k dispozici 75 […]

Vyhlášena výzva č. 38 Nositele ITI na TECHNOLOGIE (digitální transformace)

Dne 1. listopadu 2019 byla vyhlášena výzva č. 38 Nositele ITI ostravské aglomerace k předkládání projektových záměrů. Zaměření výzvy je na TECHNOLOGIE ve vazbě na digitální transformaci firem a Průmysl 4.0. Výzva je vyhlášena v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) a je v ní k dispozici 60 mil. Kč (Evropský fond regionálního rozvoje). Zahájení příjmu je […]

Vyhlášena výzva č. 37 Nositele ITI – APLIKACE ve vazbě na projekty Dlouhodobé mezisektorové spolupráce

Dne 1. října 2019 byla vyhlášena výzva č. 37 Nositele ITI ostravské aglomerace k předkládání projektových záměrů. Zaměření výzvy je na APLIKACE ve vazbě na projekty Dlouhodobé mezisektorové spolupráce. Seznam projektů Dlouhodobé mezisektorové spolupráce je v příloze č. 1 Výzvy. Výzva je vyhlášena v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) a je v ní k dispozici 106,8 […]