Přeskočit na obsah

Informace ŘO k projektům postiženým situací s COVID

Vážení žadatelé a příjemci,

řídicí orgány operačních programů reagují na současnou situaci, týkající se různých problémů a těžkostí žadatelů a příjemců, plynoucí z mimořádné situace v souvislosti s epidemií COVID.

Pokud byla realizace Vašeho projektu nějak ohrožena současnou situací a potřebujete vyvolat změnu projektu nebo se dotázat na další postup, doporučujeme Vám kontaktovat Vašeho příslušného projektového manažera a s ním celou situaci řešit.

Níže uvádíme přehled, jak jednotlivé řídicí orgány přistupují k projektům v obtížích ve stávající situaci:

  • IROP: individuální přístup, plně elektronický přístup, v zásadě jen odsunutí fyzických kontrol na místě, příjemci s ohroženým harmonogramem mají kontaktovat CRR a CRR budou postupovat vstřícně
  • OPPIK: prodlužují individuálně datum ukončení projektů, ale netolerují prodloužení lhůt u opravu formálních náležitostí žádostí nebo doložení příloh
  • OP Životní prostředí: v případě nutnosti možnost individuálně požádat o prodloužení lhůt (např. termínu pro dodání podkladů k uzavření smlouvy či vydání změnového Rozhodnutí). Informace o posunu termínu některých výzev jsou dostupné zde.
  • OP Zaměstnanost: Informace pro příjemce OPZ k realizaci aktivit a způsobilosti výdajů v době nouzového stavu v ČR

Upozorňujeme, že se postoj řídicích orgánů OP může měnit a doporučujeme průběžně sledovat jejich webové stránky.

Současně Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo doporučení, jak postupovat v tomto období v oblasti veřejných zakázek.