Přeskočit na obsah

Komunikace do odvolání pouze elektronicky

Vážení předkladatelé projektových záměrů, žadatelé a příjemci,

  • s ohledem na aktuální situaci prosíme všechny, aby s pracovníky nositele ITI i ZS ITI komunikovali výhradně prostřednictvím emailů a mobilních telefonů (viz záložka Kontakty)
  • žádosti o změny směřované na nositele ITI, které zašlete na email nositel.iti@ostrava.cz do 20. března 2020, budou projednány korespondenční formou (s výsledkem rozhodnutí do cca 3. dubna)
  • prezenční jednání poradních skupin ITI a Řídicího výboru ITI byla do konce března ZRUŠENA 

Chápeme, že se současný stav může negativně odrážet také na realizaci vašich projektů, proto se vám budeme snažit být nápomocni při případných změnách projektů a aktivně v této věci komunikovat s řídicími orgány OP.

Váš tým nositele ITI a ZS ITI