Přeskočit na obsah

Vyhlášeny výzvy č. 40 a č. 41 Nositele ITI na modernizaci silnic a služby infrastruktury

Dne 20. května 2020 byly vyhlášeny dvě výzvy k předkládání projektových záměrů:

  • výzva č. 40 Nositele ITI je zaměřena na modernizaci a rekonstrukci silnic 2. a 3. třídy, výzva je vyhlášena v Integrovaném reigonálním operačním programu ve výši 70,42 mil. Kč (Evropský fond regionálního rozvoje), zahájení příjmu projektů je 21.5.2020, uzávěrka pro příjem projektových záměrů je 17. 12. 2020. Způsobilým příjemcem je kraj nebo organizace zřízená či založená krajem
  • výzva č. 41 Nositele ITI je zaměřena na výstavbu nové sdílené inovační infrastruktury v regionu, kde bude prokázán nedostatek vhodné výzkumné nebo inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty, výzva je vyhlášena v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) a je v ní k dispozici 224,88 mil. Kč (Evropský fond regionálního rozvoje), zahájení příjmu projektů je 21.5.2020, uzávěrka pro příjem projektových záměrů je 15. 9. 2020. Způsobilým příjemcem je podnik, který je vlastníkem/provozovatelem inovační infrastruktury, municipalita, výzkumná organizace nebo výzkumná infrastruktura.