Přeskočit na obsah

Vyhlášena výzva č. 39 Nositele ITI na Školicí střediska pro MSP

Dne 18. prosince 2019 byla vyhlášena výzva č. 39 Nositele ITI ostravské aglomerace k předkládání projektových záměrů. Zaměření výzvy je na výstavbu, rekonstrukci a pořízení vybavení školicích center a pořízení vzdělávacích programů, vše pro malé a střední podniky.

Výzva je vyhlášena v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) a je v ní k dispozici 75 mil. Kč (Evropský fond regionálního rozvoje). Maximální výše dotace na 1 projekt je 5 mil. Kč. Míra podpory je 50 % celkových způsobilých výdajů projektu. Zahájení příjmu je 13. 1. 2020, uzávěrka pro příjem projektových záměrů je 18. 2. 2020.