Přeskočit na obsah

Vyhlášena výzva č. 36 Nositele ITI na modernizaci silnic II. a III. třídy

Dne 1. července 2019 byla vyhlášena výzva č. 36 Nositele ITI ostravské aglomerace k předkládání projektových záměrů. Jedná se o poslední výzvu v opatření ITI 2.2.2 se zaměřením na vybrané úseky silnic II. a III. třídy. Výzva je vyhlášena v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) a je v ní k dispozici 120,01 mil. Kč (Evropský fond regionálního rozvoje). Uzávěrka pro příjem projektových záměrů je 30. 9. 2019 (termín 1. uzávěrky příjmu projektových záměrů pro předložení na nejbližší jednání poradní skupiny ITI je 6. 8. 2019).