Přeskočit na obsah

Vyhlášena výzva č. 14 ZS ITI na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů II prodloužena

ZS ITI ostravské aglomerace oznamuje, že dne 9. 9. 2019 byla prodloužena výzva na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů II. Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ je posunut z 30. 9. 2019, 14:00 h na 19. 12. 2019, 14:00 h.

K prodloužení termínu pro podání žádostí o podporu do MS2014+ dochází z důvodu větší časové náročnosti pro přípravu a dokončení žádostí o podporu, která následně povede k lepšímu plnění finančního plánu a cílů integrované strategie.

Dále došlo k navýšení alokace výzvy z 200 000 000 Kč na 210 922 200 Kč (ERDF). 

Výčet změn je uveden na začátku revidovaného dokumentu 14. výzva ZS ITI ostravské aglomerace.