Přeskočit na obsah

Probíhá příjem podkladů pro vyjádření ŘV ITI k projektům odpadového hospodářství

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu ŘO OPŽP č. 126 na aktivity v oblasti odpadového hospodářství (OPŽP – prioritní osa 3, specifický cíl 3.2). Žadatelé z území ostravské aglomerace mohou získat bonusové ohodnocení (bonifikaci), pokud získají kladné vyjádření Řídicího výboru ITI ostravské aglomerace. Bonusové zvýhodnění pro projekty z ostravské aglomerace se týká alokace 200 mil. Kč.

Proto je od 16. 9. 2019 zahájen příjem požadavků pro získání vyjádření Řídicího výboru ITI ostravské aglomerace pro získání bonusového ohodnocení v rámci výzvy č. 126 Ministerstva životního prostředí v rámci prioritní osy 3, investiční priority 1, SC 3.2.

  • Příjem podkladů od potenciálních zájemců probíhá od 16. 9. 2019 do 11. 10. 2019.
  • Na přelomu října a listopadu 2019 proběhne jednání Poradní skupiny ITI Čistější a zelenější region.
  • Termín zasedání Řídícího výboru je plánován na 18.11.2019.

Požadavky ve formě projektových záměrů zpracujte v Monitorovacím systému ITI (formserver) pod číslem 04 – Podklad pro vyjádření Řídícího výboru ITI pro výzvu č. 126 OPŽP.