Přeskočit na obsah

Aktuality

Výzva Nositele ITI č. 46 Sociální podnikání II

Řídicí výbor ITI ostravské aglomerace ve svém korespondenčním hlasování 8. 3. – 15. 3. 2021 přijal usnesení o Souladu se Strategií ITI ostravské aglomerace pro 5 projektových záměrů v celkové výši 10 970 912 Kč. Předkladatelé mají nyní 40 kalendářních dní na zpracování projektových žádostí. Pro termín 13. 5. 2021 pro předkládání projektových záměrů do poradní skupiny zůstává volná […]

Posunuto datum zahájení i ukončení příjmu žádostí o podporu do výzvy č. 21 ZS ITI na střední a vyšší odborné školy

Dne 8. 3. 2021 došlo ke změně výzvy č. 21 Zprostředkujícího subjektu ITI – Střední a vyšší odborné školy III – datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ je posunut z 15. 3. 2021, 14:00 h na 22. 3. 2021, 14:00 h a datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v […]

Ukončen příjem PZ v prvním průběžném termínu do výzvy Nositele ITI – Sociální podnikání II

K prvnímu průběžnému termínu 28.1.2021 výzvy Sociální podnikání II  bylo přijato 13 projektových záměru s požadovanou dotací cca 39 mil.Kč. Podrobnější přehled najdete na tomto odkazu.

Vyhlášena výzva č. 23 ZS ITI na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů III

Dne 12. ledna 2021 byla vyhlášena 23. výzva Zprostředkujícího subjektu ITI ostravské aglomerace (ZS ITI) k předkládání žádostí o podporu. Výzva je zaměřena na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů a je vyhlášena z alokace Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Jedná se o výzvu, která navazuje na 50. výzvu Řídicího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu a 47. výzvu […]

Vyhlášena výzva č. 22 ZS ITI na sociální podnikání II

Dne 12. ledna 2021 byla vyhlášena 22. výzva Zprostředkujícího subjektu ITI ostravské aglomerace (ZS ITI) k předkládání žádostí o podporu. Výzva je zaměřena na podporu sociálního podnikání a je vyhlášena z alokace Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Jedná se o výzvu, která navazuje na 63. výzvu Řídicího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu a 46. výzvu Nositele ITI […]