Přeskočit na obsah

Aktuality

Výzva k předkládání záměrů

V pátek 30. 9. 2022 Nositel Strategie Ostravské metropolitní oblasti vyhlásil výzvu na sběr záměrů pro aktivitu Zelená infrastruktura veřejných prostranství. Ukončení přijmu je plánováno na 31. 10. 2022 ve 12:00 hod. Pro ty z Vás, kteří se nemohli zúčastnit semináře jsme vyvěsili prezentaci, kterou najdete v sekci Dokumenty nebo v tomto odkazu

Seminář k připravované výzvě

Nositel Strategie Ostravské metropolitní oblasti plánuje vyhlášení výzvy z IROP na aktivitu „Zelená infrastruktura veřejných prostranství“. Online seminář se uskuteční v den plánovaného vyhlášení, tj. 26. 9. 2022. Potenciálním žadatelům bude zaslána pozvánka s odkazem pro připojení v aplikaci Teams.

Nové výzvy Nositele Strategie Ostravské metropolitní oblasti

Dnes, 19. 9. 2022 jsme vyhlásili nové výzvy Nositele č. 24. Infrastruktura cestovního ruchu II, 25 Muzea II. a 26. Zájmové a neformální vzdělávání II. Jedná se o nové výzvy, se stejnými podmínkami jako jejich předchůdci. Ukončení příjmu záměrů je plánováno za měsíc, více najdete v samotných výzvách, které najdete zde

SVČ Fokus v Novém Jičíně

Dalším projektem z mnoha, který se podařilo úspěšně zrealizovat a od září slouží dětem v Novém Jičíně a okolí, je nástavba Střediska volného času Fokus. Součástí projektu bylo i pořízení vybavení odbornými pomůckami nejen pro nástavbu, ale i další odborné učebny ve středisku.

Terminál Český Těšín

Ve středu 31. 8. 2022 byl slavnostně otevřen terminál v Českém Těšíně, který byl realizován pomoci finančních prostředku alokovaných do ITI.