Přeskočit na obsah

Aktuality

PF 2023

Krásné prožití vánočních svátků, mnoho dobrého do dalšího roku 2023 v plném zdraví, s láskou a nemálo penězi přeje tým ITI

Schválena koncepční část Strategie Ostravské metropolitní oblasti 2021-27

Dne 9. prosince 2022 byla schválena koncepční část Strategie Ostravské metropolitní oblasti na období 2021-2027. Završila se tak první část procesu přípravy Strategie, na které jsme pracovali v širokém partnerství aktérů z Ostravské metropolitní oblasti – všem partnerům patří poděkování za spolupráci při dosažení této důležité mety! A co nás čeká v druhém poločase? Příprava […]

Vyhlášena poslední výzva nositele na předkládání záměrů do Programového rámce IROP

Dne 16. 11. 2022 byla vyhlášena výzva č. 28 nositele Strategie Ostravské metropolitní oblasti k předkládání záměrů na strategické projekty. Výzva bude ukončena v pondělí 12. 12. 2022 v 12:00 h. Jedná se o opakovanou (druhou) výzvu na bezpečnost v dopravě (IROP SC 6.1). Podporovány jsou komunikace pro pěší v trase nebo křížení silnice s […]

Ukončené výzvy pro příjem záměrů

Dne 19.10. byl ukončen příjem záměrů do výzvy změřené na podporu cestovního ruchu – turistická informační centra. Předložené záměry nepřevýšily výši disponibilní alokace. Následně byl ukončen příjem do výzvy pro muzea, zájem ze strany předkladatelů byl velký a předkročil disponibilní výši alokace EU vyhlášené ve výzvě. Dne 10.11.2022 byl ukončen příjem záměrů do výzev Nositele […]

Změna výzvy č. 27 Zelená infrastruktura veřejných prostranství

Dne 25.10.2022 vyhlašujeme změnu výzvy – prodloužení termínu předložení záměrů do výzvy č. 27 Zelená infrastruktura veřejných prostranství do 10.11.2022 do 12:00 hod. Novou výzvu najdete zde