Přeskočit na obsah

Vydávání Vyjádření ŘV SOMO – dotazník

Pro strategické projekty obsažené v programových rámcích Integrované územní strategie Ostravské metropolitní oblasti, které jsou nebo budou připravené pro podání žádosti do ISKP21+ vyplňte krátký dotazník. Odkaz pro vyplnění: https://forms.gle/1FVjpvj8g5aarG7o7